31.03
2015

Czekoladowy zajączek na święta – koniecznie fair trade


Któż z nas nie otrzymywał czekoladowych wielkanocnych jajek? Ile dzieci czeka na zajączki z czekolady? Czekoladowe figurki są w oczywisty sposób powiązane z okresem świątecznym. Tym smutniejsze jest, że najważniejszy składnik czekolady powstaje w nieludzkich warunkach.

wielkanoc fair trade

Ponad 90% kakao konsumowanego w Europie pochodzi z Afryki Zachodniej, gdzie uprawa kakaowca stanowi źródło utrzymania dla ok. 20 milionów rolników i ich rodzin. Niestety, większość rolników, których pracy zawdzięczamy czekoladę, doświadcza głodu i biedy. Częstym zjawiskiem jest praca dzieci, dla których w efekcie niemożliwy jest dostęp do edukacji. Dzieci jednak muszą wspomagać rodziców, skoro ich praca jest wynagradzana poniżej progu wyznaczającego skrajne ubóstwo. Równie niedostępna jest opieka zdrowotna.

Takiemu stanowi rzeczy przeciwstawia się europejska kampania Make Chocolate Fair!, która domaga się większej sprawiedliwości w produkcji kakao. Żąda ona od koncernów czekoladowych:

  • Respektowania praw człowieka i praw pracowniczych w całym łańcuchu produkcji kakao oraz odrzucenie wykorzystywania pracy dzieci
  • Zagwarantowania uczciwej zapłaty dla rolników i pracowników farm kakaowych
  • Przyjęcia niezależnej certyfikacji i systemu monitoringu
  • Zwiększenia możliwości rolników uprawiających kakao do tworzenia zrównoważonych i zróżnicowanych upraw.

W Polsce kampanię wspiera Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie oraz Koalicja Sprawiedliwego Handlu.

Każdy z nas może włączyć się do tej walki o czekoladę wolną od łamania praw człowieka. By przyłożyć swą cegiełkę do poprawienia losu tych, których pracy zawdzięczamy świąteczne słodycze oraz wesprzeć starania o zaprzestanie degradacji środowiska przyrodniczego, wejdźmy na stronę fundacji i podpiszmy petycję.