03.10
2016

Dziś włączamy się w #czarny protest. Strajkujemy


Może zapytacie się, dlaczego redakcja o profilu ekologicznym włącza się społeczny strajk.

Wyjaśnimy.

 

ulica

 

Oczywiście można by zacząć od tego, że lwia część redakcji to kobiety. Dziwnym zatem byłoby, gdybyśmy nie zsolidaryzowały się, gdy nasze siostry walczą o to, by nie być traktowane instrumentalnie.

Tak, jesteśmy redakcją o profilu ekologicznym. Wielu z nas zatem bliskie są założenia ekofeminizmu, w myśl którego w pewnych punktach bardzo zbieżne losy kobiety oraz Ziemi.

W ostatnich dniach, jak nigdy jeszcze, czujemy się tożsame z Ziemią.

Ile to już miesięcy donosimy o poczynaniach Ministerstwa Środowiska, na którego czele stoi człowiek wykorzystujący swoje stanowisko w sposób, który zdradza, jak niewielkie ma pojęcie o wadze powierzonej mu władzy. Kolejne posunięcia wobec najcenniejszego skarbu naszego kraju, jakim jest przyroda, zdają się potwierdzać, że jej dobro jest mu tak naprawdę zupełnie obce.

Najbardziej bolesne jest to, że takie posunięcia, jak wycinki Puszczy, wpuszczanie myśliwych na tereny rezerwatu czy odbieranie statusów ochronnych pomnikom przyrody, bardzo często obłudnie tłumaczone troską o dobro przyrody, której „trzeba pomóc”.

Teraz podobne nadużycie zamierza się popełnić wobec nas, kobiet. Odmawia się nam zdolności decydowania o sobie i dostępu do pełnej wiedzy o zdrowiu swym i potencjalnych dzieci, które możemy urodzić. Stawia się pod znakiem zapytania udzielanie nam niezbędnej pomocy lekarskiej w przypadku zagrożenia życia oraz grozi przesłuchiwaniem, gdy zdarzy nam się nieszczęście utraty ciąży.

Przykład Puszczy Białowieskiej wskazuje, że za działaniem lansowanym jako zbawcze wobec Natury, kryją się cyniczne interesy. Jak wielu jej przyjaciół, przyłączałyśmy się wielokrotnie do apelu: zostawcie Puszczę w spokoju, ona poradzi sobie sama.

Teraz zamierza się zbawiać kobiety. My, kobiety, nie potrzebujemy zbawców. Chcemy, by nas też zostawiono w spokoju.

Włączamy się zatem w dzisiejszy strajk.

Kobiety z Ulicy Ekologicznej