24.03
2017

Zatrzymajmy gigantyczną rzeź wielorybów! Jeszcze nie jest za późno


„Jako obywatele i obywatelki całego świata apelujemy do rządu Norwegii o zaprzestanie rzezi wielorybów. Do wszystkich pozostałych adresatów tej petycji apelujemy: nie wpuszczajcie do swoich portów norweskich statków z ładunkiem mięsa wielorybów. Ustanowicie w ten sposób precedens, który ocali tysiące wielorybów i pomoże doprowadzić do zakazania połowu wielorybów w całej Europie.”

Za kilka dni w Norwegii rozpocznie się tradycyjny, coroczny rytuał – okrutna rzeź setek wielorybów. Ale mamy plan, jak przekonać Norwegię, by nie szła tą drogą.

Rzeź wielorybów

Wieloryby to cudowne, piękne zwierzęta. Dziś już wiemy, że porozumiewają się ze sobą swoim niesamowitym „śpiewem” i odczuwają emocje podobne do ludzkich. Ale Norwegia co roku urządza bezlitosne polowanie na wieloryby, by produkować z nich karmę dla zwierząt i kosmetyki. Dłużej tak być nie może.

Norwegia zabija najwięcej wielorybów na świecie, a mimo to jak dotąd uniknęła potępienia ze strony opinii publicznej. Jeśli nagłośnimy tę sprawę, możemy przekonać kraje Europy, by nie wpuszczały norweskich statków wielorybniczych do swoich portów. Właśnie w ten sposób wywarliśmy skuteczny nacisk na Islandię. Powtórzmy tamten sukces! Podpisz petycję.

Rzeź wielorybów

Podpisz petycję do rządu Norwegii, do Komisji Europejskiej oraz do przywódców wszystkich krajów, na których wody wpływają norweskie statki wielorybnicze: przejdź do petycji.

Źródło: Avaaz