28.12
2016

„Zielony raport” Fundacji alter eko , czyli warszawskie drzewa w powiększeniu


W ciągu ostatnich 5 lat w Warszawie wyciętych zostało ponad 110 tysięcy drzew (dane z 2016r. z Biura Ochrony Środowiska w Warszawie). Oznacza to, iż dziennie w stolicy znika aż 60 drzew! W zamian za usunięte drzewa posadzonych zostało 50 tysięcy sztuk, czyli ponad 60 tysięcy drzew zniknęło, a ich strata nie została w żaden sposób zrekompensowana. Dodatkowo drzewa, które są nasadzane, często są słabej jakości, niedostosowane do ciężkich miejskich warunków.

Sytuacja ta skłoniła Fundację alter eko do przyjrzenia się sprawie i przeprowadzenia monitoringu działań podejmowanych przez urzędników dla ochrony drzew. Sprawdzono też w jakim stanie są nowo posadzone drzewa w mieście. Wynikiem pracy jest „Zielony raport. Analiza sposobu ochrony drzew w procesach inwestycyjnych oraz jakości nasadzeń zastępczych w Warszawie” (dostępny jest on bezpłatnie na stronie Fundacji alter eko: www.altereko.pl)

leaves-167478_960_720

Nasadzenia zastępcze w Warszawie

Przez kilka miesięcy, pod okiem specjalistów i z pomocą wolontariuszy sprawdzono stan kilkuset drzew. Przebadano łącznie 288 okazów, które zostały posadzone ponad 3 lata temu na terenie Warszawy. Analiza terenowa wykazała, iż stan poszczególnych drzew jest różny, część z nich jest w dobrym stanie, a cześć zamierająca. Sytuacja jest poważna o tyle, że 19% drzew są to egzemplarze osłabione, drzewa które nie mają rokowań przeżycia lub martwe. Te drzewa prawdopodobnie obumrą w ciągu najbliższych lat. Natomiast 2% drzew zostało zniszczone na skutek wandalizmu.

Najczęściej obserwowane problemy to m.in.:

– uszkodzenia pni i niezaleczone rany związane m.in. z używaniem podkaszarek,

– nekroza liści – czyli zamieranie brzegów blaszek liściowych, spowodowane m.in. wpływem soli stosowanej zimą,

– odrosty z pąków śpiących – wskazują na problemy drzewa w systemie korzeniowym,

– źle posadzone i pielęgnowane drzewa, m.in. za głęboko posadzone, brak mis wokół pnia, brak palików zabezpieczających, przesuszenie gleby, zagęszczenie gleby (np. poprzez składowania materiałów budowlanych pod drzewem).

Wnioski i rekomendacje

Szanse na przyjęcie się nowych nasadzeń zwiększają się wraz z:

1) prawidłowym doborem wielkości materiału szkółkarskiego, zapobiegającym zniszczeniu drzew na skutek wandalizmu (obwód drzewa powyżej 20 – 25 cm),

2) odpowiednim przygotowaniem podłoża – dołu do sadzenia lub w razie złej jakości gleby zastosowaniu modyfikacji siedliska,

3) prawidłowym posadzeniu drzew obejmującym: cztery paliki zbite w skrzynkę na dwóch wysokościach, wiązanie taśmą szerokości min. 3 cm, zabezpieczenie przed psami i podkaszarkami siatką plastikową (dół przy palikach), wykonanie misy o średnicy min. 1 m, wymulczowanej warstwą minimum 5 cm (5-10 cm) przekompostowanej kory z wałem ułatwiającym podlewanie w pierwszym roku po posadzeniu dookoła misy,

4) przeprowadzeniem pielęgnacji trwającej optymalnie minimum 5 lat, uwzględniającej regularne podlewanie z użyciem rozwiązania nie gorszego niż worki Treegator. Gleba w sąsiedztwie drzew w tym czasie powinna być chroniona przed zasoleniem, zagęszczeniem i nie powinna być przekopywana na skutek remontów.

Spełnienie wymienionych wyżej warunków zwiększa szanse na prawidłowy rozwój drzew, a co za tym idzie zachowanie nasadzeń zastępczych w krajobrazie zurbanizowanym naszego kraju, czyli tam gdzie są bardzo potrzebne mieszkańcom.

Podpisz i upowszechnij petycję – pomóż drzewom w miastach!

Z pomocą prawnika udało nam się opracować petycję, której celem jest wypracowanie i wdrożenie standardów związanych z nasadzeniami zastępczymi. Dokument obejmuje wnioski wypracowane w raporcie. Zachęcamy do podpisania petycji i wsparcia naszych działań w ochronie drzew.

Petycja online do podpisania -> http://bit.ly/2fD9huU

W związku z ograniczeniami w dotarciu do informacji o planowanych wycinkach, opracowaliśmy także drugą petycję. Apelujemy w niej do władz Warszawy o zwiększenia dostępności informacji dotyczących planowanych i realizowanych wycinek drzew i krzewów.

Petycja w wersji on-line dostępna tu -> http://bit.ly/2drqEgK
Projekt „Zoom na zieleń” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.