01.07
2015

Powiedz TAK dla natury!


Chcesz przyczynić się do ochrony najcenniejszych obszarów przyrodniczych Polski i Europy? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość! Ruszyły unijne konsultacje społeczne dotyczące sieci NATURA 2000.

Wejdź na stronę akcji, kliknij „biorę udział” i spraw, aby przepisy chroniące dzikie gatunki nadal obowiązywały w dotychczasowej formie, a nawet zostały wzmocnione: https://www.naturealert.eu/pl.

 

BiałowieżaBiałowieski rezerwat ścisły – cenny unikat na mapie naszego kraju

Komisja Europejska ogłosiła właśnie konsultacje społeczne, w których sprawdza czy NATURA 2000 spełnia swoją rolę. Ponad 100 europejskich organizacji, w tym ClientEarth, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i WWF Polska, zajmujących się ochroną przyrody przygotowało wspólne odpowiedzi na pytania KE i zachęca obywateli 28 państw UE do powiedzenia „TAK” NATURZE 2000.

W konsultacjach wzięło już udział ponad 160 000 mieszkańców Unii Europejskiej! Dołącz do grona osób, którym losy przyrody nie są obojętne.

 

BiebrzaBiebrzańskie łąki są domem krytycznie zagrożonej wyginięciem wodniczki

Co zawdzięczmy sieci NATURA 2000? Dzięki sieci NATURA 2000 w Polsce możliwa jest ochrona wielu zagrożonych gatunków zwierząt, na przykład ptaków. To dlatego w Polsce wciąż możemy spotkać ptaki takie jak derkacz czy wodniczka, które w innych krajach UE są już rzadkością. Mamy coraz więcej kszyków, żurawi i… bielików, na co znaczny wpływ może mieć poprawa jakości środowiska, w tym wód i wzrost liczby ptaków związanych z wodami: gęsi, kaczek czy kormoranów. O skuteczności ochrony przyrody na terenach NATURA 2000 przekonaliśmy się także sporu o Dolinę Rospudy. Dzięki skutecznej ochronie prawnej ten unikat na skalę światową został ocalony, a dziś obwodnica ułatwia ominięcie Augustowa.

 

RospudaMalownicza Dolina Rospudy ocalała między innymi dzięki sieci NATURA 2000

NATURA 2000 to także szansa dla ludzi: rozwój turystyki, korzyści finansowe dla rolników czy gmin. Właściciele gruntów prywatnych na obszarach NATURA 2000 mogą ubiegać się o wyższe o około 20% dopłaty w ramach programów rolno-środowiskowych oraz ekwiwalent pieniężny za utracone korzyści, jeśli działania ochronne wymagają np. późniejszego koszenia łąk. NATURA 2000 to także większe szanse dla samorządów na zdobycie dofinansowania na realizację projektów i programów poprawiających stan infrastruktury. W praktyce oznacza to łatwiejszy dostęp do funduszy na budowę i remonty kanalizacji, dróg, ścieżek rowerowych, kotłowni na biomasę lub realizację programów edukacyjnych i szkoleniowych.

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy cię do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących NATURA 2000: www.naturealert.eu/pl.


Miłość do przyrody nie jest dla niej pustym frazesem. Ratuje przyrodę zawsze, gdy nie śpi, pracując dla jednej z organizacji ekologicznych, i w czasie wolnym. Uwielbia odkrywanie piękna i złożoności natury, na nowo każdego dnia.