02.05
2016

Stop the Trucks – precz z długodystansowym transportem zwierząt!


Stowarzyszenie Otwarte Klatki oraz Eurogroup For Animals wzywają państwa członkowskie UE do zmiany przepisów ochrony zwierząt podczas transportu.
Każdego roku miliony kur, cieląt, świń, owiec, kóz i koni są transportowane na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami. Zwierzęta często przemierzają tysiące kilometrów, spędzając w ciężarówkach kilka dni. Nim dotrą do celu, są skrajnie
wykończone, odwodnione, mają liczne obrażenia. Niektóre z nich umierają już w trakcie transportu. Chcąc temu przeciwdziałać, Stowarzyszenie Otwarte Klatki rozpoczyna ogólnopolską kampanię #StopTheTrucks.

 

Calf

 

Celem akcji, prowadzonej w ramach europejskiej inicjatywy Eurogroup for Animals, jest zarówno nagłośnienie kwestii cierpienia zwierząt w transportach długodystansowych, jak i doprowadzenie do rewizji prawa dotyczącego transportu
żywych zwierząt (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005) . Organizacje prozwierzęce postulują o ograniczenie czasu trwania takiego transportu do 8 godzin (4 godzin w przypadku drobiu).

 

Chicken

 

O przegląd tych przepisów upomniały się już rządy Niemiec, Holandii, Danii oraz Szwecji. Kampania #StopTheTrucks wzywa do tego rządy innych europejskich państw członkowskich. Rewizja dotychczasowych regulacji pozwoliłaby na wprowadzenie specyficznych dla gatunku zwierząt ograniczeń w przewozie oraz bardziej sprecyzowanych wymogów dotyczących jakości transportu. Wpłynęłaby też na edukowanie kierowców oraz hodowców.

 

Pig

 

Faktem jest to, że nie da się odpowiednio chronić zwierząt podczas długiego transportu. Dla tych zwierząt jest to ostatnia droga w życiu, czeka je już tylko śmierć. Powinniśmy robić zdecydowanie więcej, aby chociaż zmniejszyć ich cierpienie podczas tej podróży – wyjaśnia Alicja Czerwińska, koordynatorka kampanii.

 

Sheep

 

Materiały zgromadzone przez Eurogroup For Animals i Stowarzyszenie Otwarte Klatki dokumentują kulisy tego procederu: skrajne wycieńczenie, odwodnienie, liczne obrażenia, a nawet śmierć. Przeprowadzone śledztwa pokazały nie tylko problemy
dobrostanowe zwierząt, ale też liczne nadużycie ze strony kierowców. Wśród materiałów zarejestrowanych przez Eurogroup For Animals i Otwarte Klatki są również nagrania z Polski.


Każda osoba chcąca wesprzeć kampanię, może wysłać list do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wchodząc na stronę http://www.stopthetrucks.eu oraz udostępniać materiały ze śledztw Eurogroup for Animals.

Serdecznie zachęcamy!