22.04
2012

22 kwietnia 2012 – Światowy Dzień Ziemi


Zbliżają się kolejne obchody Światowego Dnia Ziemi, w tym roku związane z obchodami Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi i odbywają się pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich”.22 kwietnia to święto wszystkich, którym bliska jest ekologia, zachęcamy więc do własnych aktywności w tym dniu, niech każdy znajdzie swój sposób, aby uczynić ten dzień innym niż pozostałe. Zapraszamy wszystkich na festyn, który w tym roku odbędzie się 24 czerwca w godz. 10.00 – 18.00 w Warszawie, Park Pole Mokotowskie.

Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku, finał na Polu Mokotowskim gromadzi rokrocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest bliska. Uczestnikami festynu są głównie rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas którego prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, jednostki Lasów Państwowych, 23 parki narodowe, parki krajobrazowe i wiele organizacji pozarządowych. W programie Dnia Ziemi znajdują się elementy edukacji ekologicznej i prośrodowiskowej, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, działań społecznych integrujących organizacje pozarządowe, instytuty, szkoły wyższe, administrację samorządową i rządową na rzecz wspólnej pracy dla mieszkańców Polski, Mazowsza, Warszawy. W festynie plenerowym bierze udział ok. 40 tys. osób. W 2012 roku świętować będziemy 24 czerwca, w Warszawie na Polu Mokotowskim, wcześniej odbędą się konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wystawy.

Obchody Światowego Dnia Ziemi, w 2012 roku odbywać się będą podczas obchodów Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi ogłoszonego przez ONZ. Światowy Dzień Ziemi ‚2012 w Polsce obchodzić będziemy pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich”.

Główne cele, które przyświecają idei obchodów tego roku to:

1. Zwrócenie uwagi państw członkowskich ONZ na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz zapewnienia równego dostępu energii dla wszystkich, ale też ochrony środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów energii tradycyjnej, czystsze technologie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

2. Zachęcenie wszystkich państw członkowskich i innych podmiotów, aby, przez wykorzystanie idei obchodów dążyły do podnoszenia świadomości na temat znaczenia energii i równego dostępu do niej dla wszystkich ludzi. Dostępu do energii po przystępnych cenach, zwiększenia efektywności energetycznej i trwałości źródeł energii w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Wspieranie tych działań na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

3. Dążenie do wspierania inicjatyw mających na celu promocję nowych technologii, technologii związanych z energią odnawialną, włączając w to poprawę dostępu do tych technologii.

Wpisując obchody Światowego Dnia Ziemi w Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich ludzi wpisujemy się również w temat obchodów Sieci Dnia Ziemi – Earth Day Network.

źródło: http://www.dzienziemi.org.pl