UlicaEkologiczna.pl
KlimatOchrona środowiska

Zielona energia – moda czy realny zysk?

Produkowanie energii z odnawialnych źródeł jeszcze dekadę temu wydawało się czymś nieosiągalnym na skalę masową. Główną barierę stanowiły finanse, co sprawiało, że w zieloną energię inwestowały jedynie duże przedsiębiorstwa i najbogatsi. Wraz ze spadkiem cen i upowszechnieniem się technologii wzrosła liczba osób, które zainwestowały w ten rodzaj energii.

Lecz czy zielona energia rzeczywiście może okazać się opłacalna? Czy jest to wyłącznie współczesny trend? A jeśli tak, to w który rodzaj odnawialnych źródeł energii warto zainwestować i kto może sobie na to pozwolić?

Zielone energia – definicja

O zielonej energii mówi się coraz więcej i chętniej. Temat ten zdaje się wybrzmiewać obecnie niemal na całym świecie. Jak jednak zdefiniować samo pojęcie zielonej energii? Jest to energia pochodząca ze źródeł, których zasoby odnawiają się w krótkim czasie, co eliminuje ryzyko powstawania ich długotrwałego deficytu. Stanowią zatem przeciwieństwo tradycyjnych paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny i ropa naftowa, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale. Co się zatem do nich zalicza? Będzie to między innymi:

  • energia wiatru – energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza. Jest przetwarzana na energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych.
  • energia promieniowania słonecznego – energia słońca przetwarzana na energię elektryczną lub cieplną poprzez panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.
  • hydroenergia – energia wody przetwarzana na energię elektryczną za pomocą elektrowni wodnych.
  • energia fal – energia kinetyczna fal i pływów morskich. Zamieniana jest na energię elektryczną dzięki elektrowniom pneumatycznym lub pływakowym.
  • energia hydrotermalna – energia cieplna wód powierzchniowych przetwarzana na energię elektryczną za pomocą pomp ciepła.
  • energia biomasy, czyli materiału zawierającego resztki roślinne i zwierzęce, które powstały jako efekt uboczny produkcji m.in. w rolnictwie i leśnictwie. W wyniku przetwarzania biomasy powstaje biogaz (na skutek fermentacji) oraz energia cieplna (na skutek spalania)
  • energia aerotermalna – energia cieplna powietrza. Jest magazynowana w postaci ciepła dzięki zastosowaniu pomp ciepła i służy przede wszystkim do ogrzewania.
  • energia geotermalna – energia cieplna wody, skał i gruntów pod powierzchnią Ziemi. Pozwala uzyskać energię elektryczną przy użyciu pomp ciepła i gruntowych wymienników ciepła.

Jak zatem widać, źródeł zielonej energii jest bardzo wiele. Niektóre okazują się jednak bardzo kosztowne, dlatego trudno wykorzystać je w gospodarstwach domowych. Które rodzaje odnawialnych źródeł energii cieszą się największym zainteresowaniem i dlaczego?

Popularność zielonej energii na świecie

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii cały czas przyspiesza. Wystarczy przyjrzeć się danym, aby to zauważyć. Pod koniec 2018 roku łączna zainstalowana moc elektrowni bazujących na zielonej energii wynosiła około 2500 GW. Szacunki na najbliższe 5 lat (licząc od 2019 roku) pokazują, że łączna moc z OZE na całym świecie wzrośnie o dodatkowe 1200 GW. Które rodzaje odnawialnych źródeł energii są wykorzystywane najchętniej? Pierwsze miejsce od kilku lat zajmuje energia słoneczna, a dokładniej mówiąc fotowoltaika. Analitycy przewidują, że to właśnie panele fotowoltaiczne będą odpowiedzialne za około 60% wzrostu mocy elektrowni bazujących na OZE. W dużej mierze ma to zapewne związek ze spadkiem kosztu produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych. Jeszcze w 2010 roku wyprodukowanie w ten sposób 1 kWh energii kosztowało około 5 dolarów. Obecnie ten koszt oscyluje w okolicach 1 dolara. Na drugim miejscu, zaraz za energią słoneczną plasują się lądowe turbiny wiatrowe, a na trzecim elektrownie wodne. Ich udział w produkcji energii jest jednak znacząco mniejszy. Dalsze miejsca pod względem produkcji energii zajmują morskie turbiny wiatrowe i biomasa. A jak wygląda ta sytuacja w Polsce? Czy w naszym kraju równie chętnie podejmowane są inwestycje w odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii w Polsce

Od 10 lat w Polsce na szeroką skalę podejmowane są działania, których celem ma być zmniejszenie udziału tradycyjnych źródeł energii na rzecz OZE. Obecnie postęp ten jest bardzo widoczny, a dzieląca nas pod tym względem jeszcze zaledwie kilka lat temu przepaść z Europą, wydaje się praktycznie nie istnieć. O ile początkowo prym w Polsce wiodły inwestycje w energetykę wiatrową, o tyle aktualnie zostały one zaniechane, a na przód wysuwa się produkcja energii z promieni słonecznych. Coraz więcej mówi się o tym, że to właśnie fotowoltaika zrewolucjonizuje rynek energetyczny w Polsce. Ile w tym prawdy? Można oczekiwać, że całkiem dużo, ponieważ zainstalowana moc fotowoltaiki w naszym kraju cały czas rośnie. Na dzień 1 kwietnia 2020 roku wynosiła 1695 MW i jest to przyrost o 99 MW w porównaniu do marca. Niemniej, jeśli chodzi o aktualny stan liczbowy to nadal największym źródłem energii elektrycznej z OZE w Polsce pozostaje wiatr z wynikiem 6074 MW na dzień 1 kwietnia 2020.

Jakie korzyści przynosi inwestycja w OZE?

Czy inwestycja w OZE jest wynikiem współczesnej mody? Wydaje się, że takie rozumowanie nie ma wiele wspólnego z prawdą. Owszem, odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne, ale wynika to bardziej z konieczności ich zastosowania i korzyści, jakie się z tym wiążą. Już teraz wiele mówi się o zagrożeniach jakie niesie ze sobą bazowanie na tradycyjnych źródłach energii, w tym paliwach kopalnych. Eksperci ostrzegają, że jeśli nie przestawimy się na OZE, nasz klimat ociepli się o więcej niż 1,5°C. Taki wzrost temperatury znacząco zwiększy ryzyko występowania nasilających się zjawisk ekstremalnych, w tym tornad, susz i wichur, a co za tym idzie, szkód które spowodują. Ponadto, podczas spalania paliw kopalnych dochodzi do emisji C02 i to na dużą skalę, czego efektem są globalne zmiany klimatyczne. Wiele mówi się także o potencjalnym zagrożeniu, jakie stanowi wyciek ropy naftowej do morza. Takie zdarzenia miały już miejsce w przeszłości np. w Zatoce Meksykańskiej doszło do eksplozji na jednej z platform wiertniczych. Inwestowanie w OZE ma zatem przede wszystkim zbawienny wpływ na środowisko. Ale nie tylko.

Czerpanie energii z naturalnych źródeł w prosty sposób przekłada się na nasze niższe rachunki za prąd. Jak to możliwe? Zamiast pobierać energię z sieci energetycznej, produkujemy ją sami! Taki krok pozwala nam zatem również uniezależnić się od rosnących cen energii. Początkowo inwestycja może wydać się dużym nakładem finansowym. Możemy ją jednak zmniejszyć korzystając z dotacji unijnych i rządowych. W przypadku fotowoltaiki w dopełnieniu wszystkich formalności oraz podjęciu decyzji może pomóc nam sprzedawca energii, należy do nich m.in. innogy Polska. W efekcie po 6-9 latach inwestycja się zwróci, a my będziemy czerpać w pełni darmowy prąd ze źródła, które nie wywiera negatywnego wpływu na nasze środowisko naturalne.
Odnawialne źródła energii niosą ze sobą niższe rachunki, uniezależnienie się od zakładów energetycznych, a także wsparcie dla środowiska. Nie ma zatem wątpliwości, że zielona energia jest niezwykle opłacalna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji