UlicaEkologiczna.pl
FaunaPrzyroda

Zwinne rybitwy

W Polsce występują 3 gatunki rybitw z rodzaju Chlidonias. Wszystkie są związane z płytkimi, zarastającymi akwenami, żywią się drobnymi bezkręgowcami łapanymi w powietrzu, bądź zbieranymi z powierzchni wody.

Niekiedy nie pogardzą również małymi kręgowcami w postaci niewielkiej rybki bądź kijanki. Zazwyczaj można je zobaczyć jak zwinnie uganiają się za pożywieniem tuż nad powierzchnią zarastającego stawu, jeziorka, starorzecza. Jaskółczym lotem przecinają powietrze.

Są szybkie i zwinne, często też towarzyskie, latają grupkami nawołując się. Gniazda zakładają na liściach pływających roślin. Rybitwa czarna (Chlidonias niger) niegdyś była szeroko rozpowszechnionym gatunkiem lęgowym na niżu w całym kraju, jednakże w ostatnich dekadach notuje się silny spadek liczebności tego gatunku.

Siostrzanym gatunkiem jest Rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus). Jest to gatunek o wschodnim rodowodzie, który lęgnie się nie corocznie, głównie w Basenie Biebrzy. W Polsce rybitwa ta osiąga zachodnią granicę swojego występowania. W trakcie wiosennej migracji decyduje się na wyprowadzenie lęgów w miejscach, gdzie poziom wód w rzekach jest wysoki i tworzą się szerokie rozlewiska utrzymujące się wiele tygodni wiosną oraz wczesnym latem.

Trzecim gatunkiem rybitwy z rodzaju Chlidonias jest Rybitwa białowąsa. Jako jedyny przedstawiciel swojego rodzaju zwiększa liczebność w Polsce. Jeszcze 30 lat temu był to bardzo rzadki przedstawiciel naszej awifauny, aby go zobaczyć, należało się udać za południową granicę, najbliżej na Węgry, gdzie była gatunkiem rozpowszechnionym na stawach rozsianych na puszcie. Obecnie ptak ten poszerza swój areał lęgowy, z powodzeniem pokonał łuk Karpat, rozszerzając swoje terytoria lęgowe na północ. Skolonizował już Żuławy, gdzie j. Druzno stanowi jego ważną ostoję z ponad 100 parami lęgowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji