22.11
2017

Konsumenci apelują – CCC podejmuje dialog o odpowiedzialnej produkcji #ChcemyWiedziec


13606 konsumentów i konsumentek podpisało petycję #ChcemyWiedziec m.in. do CCC, największej polskiej firmy obuwniczej. Domagali się zapewnienia praw pracowniczych i ochrony środowiska w produkcji butów. CCC odpowiada, podejmuje dialog i przedstawia swoje plany. To pierwszy krok. Czekamy na działania!

buty

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie przekazała firmie CCC S.A. 13606 podpisów pod petycją skierowaną do europejskich firm obuwniczych, w tym CCC. Petycję podpisali konsumenci i konsumentki z Polski oraz innych krajów europejskich, gdzie CCC sprzedaje swoje produkty. Postulaty obejmowały ujawnienie listy dostawców, eliminację z produkcji niebezpiecznych dla zdrowia substancji oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i godnych płac osobom produkującym ich buty.

W odpowiedzi polska firma poinformowała o planowanych działaniach, w tym: o opracowanej przez CCC strategii CSR na lata 2017-2019, w której odpowiedzialny łańcuch dostaw jest jednym z priorytetów. CCC planuje dokładniejsze monitorowanie stosowania niebezpiecznych substancji w całym łańcuchu dostaw, opracowanie systemu regularnego zewnętrznego audytowania, coroczne publikacje informujące o działaniach zapewniających przestrzeganie praw człowieka i sprawiedliwych warunków pracy. Pierwszy raport pojawi się do marca 2018 roku.

CCC nie zdecydowało się na ujawnienie listy swoich dostawców, co było pierwszym postulatem petycji i wyrazem rzeczywistej jawności łańcucha dostaw. Na ten krok zdecydowało się już wiele firm przemysłu modowego m.in. H&M, C&A, adidas, Nike, Clarks i inne. Kiedy w 2013 r. zawalił się budynek Rana Plaza i zginęło ponad 1000 osób, zidentyfikowanie firm zlecających produkcję tamtejszych fabrykach miało kluczowe znaczenie w ustaleniu odpowiedzialności i zapewnieniu odszkodowań ofiarom. Jedynym sposobem identyfikacji tych europejskich firm było szukanie metek w gruzach. Według organizacji pozarządowych, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jawność łańcuchów dostaw pozwala na określenie odpowiedzialności i wiarygodności firm wobec konsumentów i pracowników.

Raport “Patrz na nogi”

Jak pilnie potrzebne są działania firm na rzecz odpowiedzialnego łańcucha dostaw od etapu pozyskiwania surowców pokazuje najnowszy raport kampanii Kupuj Odpowiedzialnie Buty: „Patrz na nogi”. Jest on wynikiem badań obejmujących zarówno wywiady z pracownikami garbarni i przedstawicielami lokalnych społeczności, jak i testy laboratoryjne próbek wody i gleby z dwóch regionów Indii, gdzie działa przemysł garbarski: Uttar Pradesh i Tamilnadu. Wnioski są niepokojące. Pracownicy garbarni muszą pracować w niebezpiecznych warunkach, narażeni na ciągły kontakt z toksynami szkodzącymi ich zdrowiu, zaś lokalne społeczności cierpią w wyniku skażenia gleby i wód gruntowych. Sytuacja jest wynikiem nieprzestrzegania norm bezpieczeństwa, nieefektywnego gospodarowania ściekami i odpadami stałymi z garbarni. Wpływ na jej poprawę mają miejscowe władze, ale również firmy zamawiające skóry z tych regionów.

Raport dostępny jest na stronie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.

Petycja i raport są częścią kampanii Kupuj Odpowiedzialnie Buty, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Za przekazywane treści odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, a wyrażone poglądy niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej. Kampania jest też współfinansowana w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2017 roku. Wyraża poglądy Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, które nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.