25.10
2018

Dlaczego warto przerabiać ubrania czyli Krawiecka Kawiarenka Naprawcza


Sektor tekstylny jest szczególnie uciążliwy dla środowiska, nie tylko poprzez obciążający proces produkcji ubrań, ale także przez coraz większy udział syntetyków, z których szyte są ubrania, zanieczyszczające wodę mikroplastikiem podczas prania. Jednocześnie brakuje łatwo dostępnych miejsc, w których moglibyśmy naprawiać ubrania, przerabiać je i uczyć się zapomnianego fachu: krawiectwa.

857D9BDD-953C-4716-BF80-CD7102B9B3E7

Odpowiedzią jest nowopowstała Krawiecka Kawiarenka Naprawcza Z igły widły. Ten niewielki punkt usługowy funkcjonuje przy Fundacji alter eko, w sercu Stolicy, przy Nowowiejskiej 1/3. W kawiarence można nieodpłatnie przerabiać i naprawiać ubrania i inne tekstylia oraz uczyć się podstaw krawiectwa.

Celem inicjatywy jest zmniejszenie ilości odpadów tekstylnych, poprzez promowanie procesu naprawy i przeróbek oraz uruchomienie punktu zbiórki niepotrzebnych tekstyliów. Istotą tego pomysłu jest wykorzystanie ewentualnych odpadów tekstylnych, powstałych w cyklu życia ubrań i materiałów i tym samym ograniczenie zużycia surowców i zmniejszenie ilości składowanych odpadów tekstylnych.

Inicjatywa wdraża sekwencję „od kołyski do kołyski”. Jest pomysłem nakierowanym na produkcję (szycie) – użytkowanie – oraz wykorzystanie odpadu (ścinek, uszkodzonych ubrań) w kolejnym cyklu produkcyjnym (przeróbki krawieckie).

2C2FE231-8BEC-47B7-BFD0-1B6A6952E47B

Z igły widły startują podczas Tygodnia GOZ (22-28 października 2018). Szczegóły i zapisy na: http://www.altereko.pl/index.php/en/

Projekt jest realizowany dzięki Dofinansowaniu przyznanemu w ramach konkursu „GOZpodarne wyzwanie”, którego organizatorem jest firma doradcza CSR Consulting, patronem Koalicja RECONOMY a Partnerem Głównym firma Stena Recycling.