07.10
2014

Electronics Watch


Nowy raport organizacji Electronics Watch obnaża tajniki organizacji produkcji w branży IT na świecie oraz ukazuje wpływ zamówień publicznych na warunki pracy w łańcuchu dostaw sprzętu elektronicznego.

W związku z przypadającym 7 października Światowym Dniem Godnej Pracy, prezentujemy nowy raport organizacji Electronics Watch – międzynarodowego konsorcjum NGO świadczącego usługi dla publicznych instytucji dokonujących zakupów sprzętu elektronicznego. Publikacja ukazuje złożoność globalnej branży produkcji elektroniki użytkowej (m.in. komputerów, smartfonów, tabletów), wskazuje jakie firmy pełnią w niej najważniejszą rolę i w których krajach odbywa się produkcja. Raport zawiera wskazówki, co powinny zrobić instytucje publiczne (m.in. uniwersytety, lokalna administracja, ministerstwa), aby poprawić warunki pracy w przemyśle elektronicznym.

full_inner_page

Raport „Branża IT w centrum uwagi. Wpływ zamówień publicznych na warunki pracy w łańcuchu dostaw sprzętu elektronicznego” charakteryzuje organizację produkcji dla najbardziej znanych światowych marek, m.in. Apple, HP, Dell, Assus czy Acer. Nie posiadają one swoich fabryk – produkcję zlecają wyspecjalizowanym podwykonawcom. Według raportu Apple korzysta z usług 748 poddostawców, którzy swoje zakłady mają w Chinach (331), Japonii (148), Korei Południowej (38), Tajwanie, Malezji, Wietnamie, FIlipinach, Singapurze i Tajlandii. 48 znajduje się w USA, a 46 w Europie. Produkują dla niego firmy takie jak Hon Hai Precision Industr Co. Ltd. (Foxconn), Flextronics International Ltd., Quanta Computer Inc., Pegatron Corp. czy Inventec Corp.

– Firmy te, choć pozostają w cieniu, zatrudniają dziesiątki tysięcy robotników pracujących w bardzo trudnych warunkach. Problemem są nie tylko przymusowe nadgodziny i niskie płace, ale też choroby nowotworowe i białaczki wywołane miesiącami pracy w szkodliwych warunkach – mówi Tadeusz Joniewicz z Fundacji CentrumCSR.PL.

Raport analizuje także wydatki ponoszone na sprzęt komputerowy przez instytucje publiczne w Europie. Jest to ogromna kwota prawie 100 miliardów euro rocznie. Uniwersytety, lokalne samorządy czy ministerstwa mogą zatem mieć ogromny wpływ na producentów elektroniki, gdyby w procedurze zamówień publicznych oprócz kryterium najniższej ceny stosowały także kryteria społeczne i środowiskowe. Europejskie instytucje publiczne mają wystarczający potencjał aby istotnie poprawić warunki pracy robotników w sektorze elektronicznym. Raport kończy się podsumowaniem przedstawiającym jakie strukturalne reformy w tej branży są potrzebne i jakie możliwości mają europejscy zamawiający aby pomóc je wprowadzić.

watch

Badacze podkreślają, że wielkie korporacje nie mogą uciekać od odpowiedzialności tłumacząc, że nie mają wpływu na działania swoich podwykonawców. „Krótki okres życia produktu, rywalizacja o jak najniższą cenę i wymaganie od podwykonawców ogromnej elastyczności mają bezpośredni wpływ na niskie płace, nadgodziny i zatrudnianie poprzez agencje pracy tymczasowej” – piszą autorzy. Konsumenci, a przede wszystkim instytucje publiczne, mogą odegrać rolę katalizatora i wpłynąć na warunki pracy w sektorze poprzez wzywanie do większej transparentności w łańcuchu dostaw i zwiększania odpowiedzialności firm za swoje działania.

eletronics_watch-n-pol-maleRaport został opracowany przez niemiecką organizację WEED – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung e.V. na zlecenie globalnej inicjatywy Electronics Watch. Mogą do niej przystąpić wszyscy realizujący zamówienia publiczne. Electronics Watch pomoże swoim członkom w przygotowywaniu zamówień publicznych w taki sposób, aby mogli włączyć się w działania na rzecz wpłynięcia na producentów aby przestrzegali międzynarodowych standardów pracy. Pracując z instytucjami publicznymi w Europie i poza nią, a także współdziałając z organizacjami zrzeszającymi pracowników w krajach gdzie produkuje się elektronikę, Electronics Watch będzie nie tylko monitorować produkcję sprzętu IT, ale również pomagać w reformowaniu tego przemysłu aby wprowadzić zmiany skutkujące poprawą warunków pracy.

Więcej: electronicswatch.org
Pełna wersja raportu do pobrania (w języku angielskim): „Branża IT w centrum uwagi. Wpływ zamówień publicznych na warunki pracy w łańcuchu dostaw sprzętu elektronicznego”
Streszczenie raportu (w języku polskim): „Branża IT w centrum uwagi. Wpływ zamówień publicznych na warunki pracy w łańcuchu dostaw sprzętu elektronicznego – streszczenie raportu”

Raport wydany przez Electronics Watch w ramach realizacji projektu “Procure IT Fair: Establishing a Workers’ Rights Consortium modelled organisation for sustainable public purchasing of electronics in Europe” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu EuropeAid.

Electronics Watch, 5.0 out of 5 based on 1 rating