10.12
2014

KARP też ma prawa!


Co roku Klub Gaja, przy wsparciu instytucji, aktorów, pisarzy, dziennikarzy i obywateli, przypomina Polakom, że karpie – masowo i żywcem sprzedawane przed świętami Bożego Narodzenia – odczuwają ból, strach i stres. Przypadki niehumanitarnego traktowania karpi np. pakowanie żywych do foli, okaleczanie czy przetrzymywanie bez wody mogą być zgłaszane na policję. W tegorocznej odsłonie kampanii „Jeszcze żywy KARP” Klub Gaja podjął współpracę z komendami policji, by skuteczniej stosowano i egzekwowano prawa zwierząt, w tym karpi.

jeszcze_zywy_karp

Prawo polskie chroni karpie i inne ryby. Prokurator Generalny, szczegółowo wylicza, jakie niewłaściwe traktowanie ryb jest łamaniem prawa. Znęcaniem się jest m.in. transportowanie żywych ryb w pojemnikach pozbawionych wody, foliowych workach lub koszykach. Z braku wiedzy i dopracowanych procedur reagowania stosowanie ustawy o ochronie zwierząt wciąż napotyka na ogromne trudności praktyczne. Pierwsze szkolenie policjantów odbyło się w listopadzie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komend Miejskich i Powiatowych Policji Garnizonu Śląskiego zapoznali się z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, jej praktycznym stosowaniem i egzekwowaniem oraz udziałem organizacji społecznej w postępowaniu. Rzeczniczka Komendy Miejskiej w Żorach, w swoim wystąpieniu do koleżanek i kolegów podkreślała, jakie obowiązki spoczywają na policjantach w sytuacji, kiedy mają do czynienia z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt.

akcja_Klub_Gaja„Kiedyś tych zjawisk jakby się nie dostrzegało, nie były prowadzone postępowania w takiej ilości, nie było tyle zgłoszeń, nie było tyle interwencji. Teraz można powiedzieć, że staramy się stosować do tego, żeby Policja działała tak jak w dwudziestym pierwszym wieku. Żeby respektować prawa naszych braci mniejszych. Policjanci są coraz bardziej przeszkoleni, coraz bardziej świadomi” – komentował nadkomisarz Tomasz Gogolin z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Klub Gaja nawiązał także współpracę z Miejską Komendą Policji w Krakowie, która zaangażowała się w działania prewencyjne. Policjanci podczas grudniowej akcji rozdawać będą materiały kampanii „Jeszcze żywy KARP” i informować handlowców o przepisach prawa chroniącego ryby.

„Uważam, że spotkania naukowców z praktykami, funkcjonariuszy publicznych z aktywistami, są spoiwem nieodzownym dla zbudowania silnego i efektywnie działającego środowiska, skutecznie rozwiązującego problemy krzywdzenia zwierząt” – podsumowuje dr Agnieszka Bielska-Brodziak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od kilku lat Klub Gaja zachęca konsumentów do kupowania karpi w płatach. Do zeszłorocznej odsłony kampanii pod hasłem „Nie kupujemy żywych karpi” dołączyli urzędnicy państwowi, ludzie mediów i matki z dziećmi. Aktorzy, ambasadorzy kampanii apelują: Magdalena Popławska – „Po raz kolejny, jak co roku, namawiam do świadomej konsumpcji, która pozwala nam ograniczyć bezsensowne i niepotrzebne męczarnie świątecznego karpia. To my kreujemy naszą rzeczywistość. Codziennie stajemy przed licznymi wyborami, mającymi polepszyć nasze życie. Nie róbmy tego jednak koszem pogarszania dobrostanu zwierząt. I tak wykorzystujemy je na wiele sposobów. Dla nas to drobny gest, dla nich jakość całego życia! Życząc wszystkim pięknych Świąt apeluje o szacunek i poszanowanie praw tych, które głosu nie mają, tych najmniejszych, bezbronnych. Od nas wszystko zależy!” i Bartłomiej Topa – „Ode mnie tylko zależy, czy cierpienia będzie mniej… i to jest moja odpowiedzialność by świadomie wybrać! Stać mnie na to! Kupię karpia w płatach!”.

W tym roku dla obywateli przygotowano krótką instrukcję – kartę, którą można schować w portfelu i skorzystać z niej podczas świątecznych zakupów gdy zauważymy, że karpie są źle traktowane.

Oto 3 kroki jak reagować:
1 Krok – Oceń sytuację: ryby stłoczone w basenach czy pojemnikach; ryby żywe pakowane; ryby zabijane na oczach klientów.
2 Krok – Zgłoś łamanie prawa: zadzwoń na 112; zrób zdjęcie, nagraj film komórką (najlepiej 5 minut), zapisz kontakt do świadków zdarzenia; zgłoś na policję, zapisz kto przyjął zgłoszenie; zgłoś do wiadomości Klubu Gaja.
3 Krok – Sprawdź: zadzwoń na policję i sprawdź czy podjęto interwencję; sprawdź czy sytuacja zmieniła się.