14.03
2018

Nasadzenia nie są lepsze od wycinki. Nie dajmy zgładzić dzikiej Puszczy [PETYCJA]


Puszcza Białowieska od tysięcy lat naturalnie rodzi się i umiera. Sama reguluje swój rytm i skład gatunkowy. W 2017 roku doznała potwornych zniszczeń, ale jeśli damy jej czas, samodzielnie się z nich odrodzi. Wycinka była ogromnym dramatem, ale sztuczne nasadzenia to ostateczny cios dla Puszczy. Nie dopuśćmy do tego! Podpisz apel.

grzadka

NIE DOPUŚĆMY DO DRUGIEGO ZAMACHU NA PUSZCZĘ. POZWÓLMY JEJ NATURALNIE ZABLIŹNIĆ RANY

Jeśli tylko damy Puszczy czas, jej naturalna siła zabliźni rany, zadane jej przez ludzi Jana Szyszki. Działając razem, powstrzymaliśmy wycinkę tego wyjątkowego lasu. Czas, by Obrońcy Puszczy ponownie pokazali swoją siłę! Sztuczne nasadzenia to “lekarstwo gorsze od choroby”. Dlatego zaapeluj do ministra środowiska, Henryka Kowalczyka, by nie zmienił Puszczy w plantację drzew. Niech będą nas tysiące! Czas, by minister stanął po stronie dzikiej przyrody.  

Apel do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze,

apeluję o powstrzymanie dalszej degradacji Puszczy Białowieskiej, jaką będą sztuczne odnowienia drzewostanów prowadzone na obszarach objętych wycinką wbrew obowiązującym przepisom prawa, w tym zapisom Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Według informacji organizacji pozarządowych co najmniej jedno z trzech nadleśnictw Puszczy Białowieskiej podjęło działania, którego celem jest prowadzenie sztucznych nasadzeń w drzewostanach ponadstuletnich w ramach tzw. koncepcji “restytucji drzewostanów na terenach pogradacyjnych”. Zwracam uwagę, że realizacja tej koncepcji jest częścią gospodarki leśnej, która stanowi przedmiot sporu z Komisją Europejską, a także byłaby naruszeniem postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Apeluję, by nie podążał Pan niechlubną ścieżką swojego poprzednika, ale podjął faktyczne działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i nie dopuści Pan do eskalacji konfliktu z Unią Europejską. Puszcza Białowieska to nie tylko jeden z najlepiej zachowanych lasów naturalnych Europy, nasze dziedzictwo przyrodnicze, ale również miejsce życia wielu ludzi. Jedynie Puszcza, jako cenny obiekt przyrodniczy i turystyczny, może zapewnić stabilny rozwój tego regionu i zapewnić dobrą przyszłość jego mieszkańcom. Przekształcenie Puszczy w las gospodarczy i plantację desek zniweczy tę szansę.

 

Chcesz pomóc? Popisz PETYCJĘ

Źródło informacji oraz zdjęcie: Greenpeace Polska


Redaktor naczelna Ulicy Ekologicznej. Miłośniczka slow life, kuchni roślinnej, biegania oraz edukacji leśnej. Mama czwórki bosych dzieci.