27.08
2017

Nie dajmy zabijać dzików w parkach narodowych [PETYCJA]


Apelujemy o wstrzymanie się z wykonaniem decyzji dotyczącej planowanego odstrzału dzików w polskich parkach narodowych. Nie zgadzamy się na zabijanie tych zwierząt, szczególnie tam, gdzie polowania na dziki nie są dozwolone.

Dziki w parkach narodowychŹródło: WirtualnyRegion.pl

Petycja do Ministerstwa Środowiska

Dziki w parku narodowym nie są szkodnikami. Nie zagrażają przyrodzie. W wielu rejonach, gdzie odstrzał ma się odbyć, nie było stwierdzonych przypadków zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF). W takich parkach, jak Bieszczadzki Park Narodowy dzików i tak jest mało, a ich liczebność skutecznie regulują duże drapieżniki i trudne warunki, w jakich żyją.

Dzik jest pożytecznym gatunkiem z punktu widzenia ochrony polskich lasów. Pełni wiele ważnych funkcji na obszarach leśnych i nie powinien być gatunkiem, do którego się strzela w parkach narodowych.

Dlatego sprzeciwiamy się polowaniom na terenie parków narodowych, szczególnie tych, gdzie taki zakaz obowiązuje. Parki narodowe są naszym narodowym skarbem i powinny być bezpiecznym schronieniem takich gatunków jak dzik. Odstrzał dzików nie może być zadaniem ochronnym i nie ma żadnego związku z realizacją misji, dla której został powołany park narodowy.

Jednocześnie eksperci podkreślają, że za rozprzestrzeniania się ASF nie ma aż tak oczywistego związku z dzikami. Pomimo wcześniejszego odstrzału na obszarach poza parkami narodowymi, nie przyniósł on spadku liczby przypadków ASF. Co więcej sama depopulacja może zwiększyć jeszcze bardziej zagrożenie ASF.

Apelujemy o pilne powstrzymanie realizacji nakazu odstrzału dzika w polskich parkach narodowych!

Petycja jest dostępna tutaj!

Źródło: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze


Redaktor naczelna Ulicy Ekologicznej. Miłośniczka slow life, kuchni roślinnej, biegania oraz edukacji leśnej. Mama czwórki bosych dzieci.