13.12
2017

Seniorzy działają na rzecz zieleni w Warszawie


Wśród mieszkańców Warszawy w wieku 60+ znajduje się wiele osób kochających przyrodę i aktywnie działających na jej rzecz. Od marca 2017 roku Fundacja alter eko w ramach projektu „ Akcja: Zieleń!” podjęła współpracę grupami seniorów, które chciały włączyć się w zazielenianie swojej okolicy.

Zrzut ekranu 2018-01-07 22.09.31

Osoby skupieni są wokół różnych organizacjach: ośrodkach wsparcia dziennego pobytu, klubu seniora, uniwersytetu trzeciego wieku i nieformalnej grupy mieszkańców. Każda grupa uczestniczyła w pięciu przyrodniczych spotkaniach edukacyjnych (spacerach i wykładach) prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin m.in. ornitologii, dendrologii, ochrony przyrody, ziołolecznictwa czy roślin domowych.

W projekcie powstało także pięć ogrodów w miejscach spotkań osób starszych. Prace ogrodnicze były poprzedzone współpracą z architektami krajobrazów, którzy wspólnie z seniorami planowali zieleń i wybierali poszczególne gatunki roślin. W zależności od warunków stworzone zostały kwietne nasadzenia w wysokich donicach lub pełnowymiarowe ogródki z kwiatami, krzewami, a nawet kącikiem ziołowym.

Fundacja alter eko zrealizowała także cykl spotkań dla przedstawicieli dzielnicowych Rad Seniorów. Podczas rozmów diagnozowaliśmy główne problemy i potrzeby organizacyjne rad, a także zbieraliśmy pomysły na zielone działania. Wypracowane rozwiązania zostały zaprezentowane Zarządowi Zieleni m. st. Warszawy i już wkrótce będą dostępne w publikacji na stronie Fundacji alter eko.

Uroczyste podsumowanie projektu, połączone z wystawa zdjęć odbędzie się 20 grudnia, o godz. 16 w Klubie Seniora „Służewiak”. Serdecznie zapraszamy.

Działania zostały zrealizowane w ramach projektu “Akcja: zieleń!”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.