29.04
2014

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu 10 maja 2014


Jak co roku, w drugą sobotę maja obchodzić będziemy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. W tym roku pod hasłem FAIR TRADE PEOPLE (Sprawiedliwy Handel dla ludzi).

wft-day-2014-logo-light_green-smallPatronat nad tegorocznymi obchodami Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu objęły w Polsce dwie organizacje: Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu i Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”. PSSH i KSH uzgodniły, że działania wspierające oddolne inicjatywy promujące ideę Fair Trade w tym dniu będą prowadzić w sposób skoordynowany. Zainteresowani, którzy dokonają zgłoszenia swoich wydarzeń poprzez ankietę internetową, otrzymają pakiet materiałów promocyjnych oraz wsparcie merytoryczne i promocyjne przy organizacji obchodów. Spis wydarzeń zostanie zamieszczony w mediach społecznościowych i wraz z komunikatem rozesłany do krajowych mediów oraz opublikowany na stronie WFTO, na której znajduje się już kalendarz wydarzeń w poszczególnych krajach.

Więcej: fairtrade.org.pl