27.06
2014

TreeSisters – współczesne druidki


Druidki? Tak! Nie były mniej znaczące od swoich kolegów po fachu. W społeczności celtyckiej kobiety nie ustępowały mężczyznom, jeżeli chodziło o kwestie sprawowania urzędów, władania czy nawet uczestnictwa w działaniach wojennych. Zatem o kwestii tak oczywistej jak zdobywanie wykształcenia, nawet nie trzeba wspominać. Były więc i druidki. Wedle wiary druidzkiej drzewa stanowią manifestacją boskiej esencji i dlatego każdej osobie przypisuje się drzewo opiekuńcze, zależnie od jej daty urodzenia. Stąd potrzeba chronienia drzew. Dzisiejsze „druidki” kierują się nieco inną motywacją, ale same drzewa są dla nich nie mniej znaczące.

 

By zrozumieć, kim są i do czego się odwołują TreeSisters, bo tak nazwał się ruch „współczesnych druidek”, można by jeszcze sięgnąć do myśli, jaką wyraziła w swojej książce Clarissa Pinkola Estes. Wedle filozofii autorki kultowej „Biegnącej z wilkami”, jeżeli kobieta zrozumie i zbliży się z dziką naturą, pozwoli jej to na rozwinięcie się w niemożliwych wcześniej kierunkach, które do tej pory były przez kobiety do tego stopnia nieeksplorowane, że uznawano je za nieosiągalne.

TreeSisters podkreślają właśnie to, że jako kobiety reprezentują siły natury. I w ramach cech swej płci dysponują całym szeregiem przymiotów predestynujących je do efektywnego działania. Bo to kobiety mają więcej zdolności do nawiązywania porozumienia, odnajdują się w działaniu wielozadaniowym, a kiedy uznają cel za ważny – nie ustają w dążeniu do jego zrealizowania, nim go nie osiągną.

Jaki cel został uznany za tak bardzo ważny przez TreeSisters? Jak wszyscy wiemy, to tropikalne lasy deszczowe stabilizują klimat ziemski, to do nich należy regulacja cyklu krążenia wody i to one dają schronienie większości gatunków flory i fauny na świecie. W związku z tym ich nadmierna eksploatacja powoduje stałe ocieplanie klimatu, stanowiące jeden z najpoważniejszych problemów ludzkości. TreeSisters zamierzają więc rozprawić się właśnie z efektami wycinania lasów.

treesisterbaner

Dwa obszary działania, na których się skupiły, to zaangażowanie i wzmocnienie udziału kobiet w rozwiązywaniu tego globalnego problemu oraz udział w stworzeniu takiej strategii działania, która pozwoli na zalesienie tropików w ciągu 10 lat. Można zatem uznać, że Siostry Drzew, podobnie jak ich celtyckie poprzedniczki, połączyły działania na rzecz aktywizacji kobiet w sferach pozornie zmonopolizowanych przez mężczyzn oraz dążenie do utrzymania więzi z naturą, nawet jeśli nie przyświecają im przesłanki duchowe, a czysto racjonalne. Wszystko bowiem jest zmotywowane buntem wobec biernego przyglądania się, jak ginie nasza planeta.

Na czym polegają praktyczne działania Sióstr Drzew? Odwołując się do solidarności płci, nawołują one kobiety świata do włączenia się w ważne zadanie zbierania funduszy na rzecz zalesiania świata. Oczywiście proponują wiele sposobów:

  • treesistersfotoupowszechnianie wiedzy o kampanii TreeSisters
  • zarejestrowanie się jako aktywna członkini, by zyskiwać wiedzę na temat bieżących działań kampanii
  • dokonywanie comiesięcznych wpłat
  • włączanie się w działalność lokalnych organizacji ochrony przyrody i sadzenie z nimi drzew (z racji, że w niektórych regionach praktyki wylesiania są niemożliwe powstrzymania, kompensuje się je sadzeniem drzew na innych obszarach, praktyce zatem będzie to wspieraniem działań TreeSisters, nawet jeżeli na innych terenach)
  • uświadamianie innych kobiet przez dzielenie się lekturą i wiedzą
  • organizowanie zbiórek funduszy oraz warsztatów uświadamiających o działalności TreeSisters oraz samym problemie wylesiania
  • uświadamianie swych dzieci i wychowywanie ich w duchu świadomości ekologicznej

Propozycji działania jest jeszcze dużo więcej, warto jednak zwrócić uwagę na jedno: zawsze kładzie się w TreeSisters nacisk na bezpośrednie obcowanie z naturą, do którego Siostry Drzew gorąco zachęcają.

A mężczyźni? W TreeSisters nie deprecjonuje się ich działań, patrzy na nie z podziwem i zachęca członkinie, by się przyłączać. Sfeminizowany charakter ruchu tłumaczy się tym, że kobieca aktywność na polu działań interesującym TreeSisters jest niezbędna, gdyż bez żeńskiego pierwiastka nie ma możliwości walki o zrównoważoną planetę. No i tu znów będzie mowa o wielkim kobiecym potencjale, począwszy od faktu noszenia w sobie życia na zdolnościach organizacyjnych skończywszy.

Prawdziwa TreeSister to kobieta solidarna ze swymi siostrami, ceniąca je oraz dążąca do tego, by mógł się wydobyć z siebie oraz z tych otaczających ją kobiet cały bogaty rezerwuar możliwości, takich jak: kobieca mądrość, błyskotliwość, kreatywność i odwaga. A wszystko to w celu zwiększenia ilości drzew na planecie.

Jeżeli poczułyście w sobie moc i potencjał – nic nie stoi na przeszkodzie, by sformalizować swój udział w kampanii TreeSisters. Zacznijcie od polubienia profilu akcji na Facebooku lub od razu odwiedźcie stronę organizacji, gdzie można dokonać rejestracji. To jedyna szansa na to, by poczuć się współczesną druidką – wszak przynależność do tej klasy czyniła zawsze jej członkinię przedstawicielką najwyższej klasy społeczności.

TreeSisters - współczesne druidki, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Ekoprowincjuszka, która ciągle uczy się czegoś nowego. Gdy się zmęczy, ucieka na rower albo do lasu.