UlicaEkologiczna.pl
Edukacja ekologicznaOchrona środowiska

Dlaczego mokradła muszą zostać mokre

Wielkimi krokami zbliża się obchodzony 2 lutego Światowy Dzień Mokradeł. W bieżącym roku Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem „Mokradła i woda”. To rok wyjątkowy, obchodzimy bowiem 50 rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe. Dlaczego mokradła to tak ważne ekosystem dla całej planety, i dlaczego powinny zostać mokre?

Mokradła charakteryzują się wieloma ważnymi funkcjami dla środowiska naturalnego. Magazynują wodę w środowisku, zatem stanowią rezerwuar wód gruntowych i powierzchniowych. Dzięki tej funkcji, kumulują wody wezbraniowe minimalizując skutki powodzi. Jednocześnie w trakcie suszy oddają zapasy wody nazbierane podczas wilgotnych okresów. Jest to szczególnie ważne w minimalizowaniu negatywnych skutków antropogenicznych zmian klimatu, które m.in. charakteryzują się tym, że wzrasta częstotliwość występowania zarówno powodzi jak i następujących po nich susz. Ponadto, wpływają korzystnie na okoliczny mikroklimat. Poprawiają jakość wody. Wychwytując związki azotu i fosforu, stanowią naturalne filtry wody. Chronią klimat. Asymilowany przez rośliny węgiel zostaje unieruchomiony w złożach torfu i innych osadach organicznych. Dzięki temu zmniejsza się pula węgla atmosferycznego. Torfowiska zajmują ok. 3% powierzchni kontynentów, a zmagazynowane jest w nich dwa razy więcej węgla niż sumarycznie we wszystkich lasach na Ziemi (lasy pokrywają ok. 30% powierzchni kontynentów). Obszary bagienne i torfowiska należą do najbogatszych w gatunki ekosystemów. Stanowią siedliska wielu rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt. Niestety, obszary bagienne podlegają na wielu obszarach niekontrolowanemu osuszaniu. Torfowiska to jedne z najszybciej zanikających ekosystemów naszej strefy klimatycznej. Szacuje się, że w Polsce ok. 400 000 ha torfowisk zostało osuszonych i wycofanych z użytkowania. Zdegradowane torfowiska nie pełnią swoich ważnych funkcji. Wręcz przeciwnie, stanowią nawet zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ze zmurszałego (osuszonego) torfu uwalniane są biogeny do środowiska. Zanieczyszczeniu ulegają wody powierzchniowe i gruntowe. Ponadto, uwalniający się w trakcie mineralizacji torfu CO2 przyczynia się do wzrostu efektu cieplarnianego. W skali świata zdegradowane torfowiska emitują obecnie ok. 2 Gt CO2 na rok, co stanowi 6% globalnych antropogenicznych emisji.

Grafika:

Magdalena Cyrczak-Skibniewska

http://www.cyrczak.com/

www.instagram.com/cyrografik

www.facebook.com/cyrografik

Źródła:

https://bagna.pl/zglebiaj-wiedze/torfowiska-a-klimat

https://www.gdos.gov.pl/swiatowy-dzien-mokradel-15

https://www.kp.org.pl/pl/torfowiska-2

Wybór redakcji