03.10
2012

Prawie co trzeci Polak jest entuzjastą żywności organicznej


Już 30 proc. Polaków kupuje żywność organiczną i deklaruje, że chce ją kupować częściej – wynika z najnowszych, niezależnych badań TNS Polska zleconych przez sieć delikatesów ekologicznych ORGANIC Farma Zdrowia.

Badania „Żywność ekologiczna w opiniach Polaków” wykazały, że już ponad milion Polaków (4%) regularnie kupuje żywność organiczną. Znacznie więcej, bo 26% zaopatruje się w nią nieregularnie, za to deklaruje, że chce kupować ekologiczne produkty częściej. – Razem to 30% entuzjastów ekologicznego żywienia – komentuje wyniki raportu TNS Polska Sławomir Chłoń, prezes ORGANIC Farma Zdrowia – Badania potwierdziły to, co obserwujemy od lat w naszych delikatesach; jeśli ktoś tylko poznał żywność organiczną, zasmakował w tych produktach, będzie chciał jadać tak częściej. Te produkty bronią się same i są dla siebie najlepszą reklamą – konkluduje Chłoń.

Jedynie 9% badanych sceptycznie odnosi się do kupowania ekologicznego jedzenia – większość z nich nie potrafi jednak wskazać powodów takiego podejścia. Pozostali ankietowani zachowali postawę neutralną.

Polaków przekonuje smak. Zdrowie na drugim miejscu

Na zlecenie ORGANIC Farma Zdrowia firma badawcza przepytała Polaków również o powody kupowania żywności organicznej. Okazuje się, że najczęściej wymienianą zaletą ekoproduktów jest ich wyróżniający smak. – To swoisty ewenement w skali światowej – zauważa Sławomir Chłoń – W większości badań przeprowadzanych w innych krajach pierwszym powodem wybierania produktów organicznych są ich walory zdrowotne.

42% badanych w Polsce wskazało, że to lepszy smak i/lub zapach są czynnikami decydującymi o sięganiu po żywność organiczną. Tuż za nimi uplasowała się troska o zdrowie (39% wskazań), a więc przekonanie o pełnowartościowym charakterze ekologicznej żywności oraz braku w niej szkodliwych dla zdrowia substancji.

Smak żywności organicznej doceniają zwłaszcza osoby kupujące żywność organiczną regularnie (53% wskazań) oraz mieszkańców wsi (47%) – zatem najbardziej doświadczeni i świadomi konsumenci tej kategorii.

Nie bazary, ale specjalistyczne sklepy – liderem OGRANIC Farma Zdrowia

Miejscem zakupu żywności ekologicznej są specjalistyczne sklepy – tak uważa 47% Polaków i blisko 2/3 mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców). Dopiero na kolejnych miejscach badani wymienili możliwość ekozakupów bezpośrednio w gospodarstwie rolnym (27%), na bazarze (22%), w super/hipermarkecie (16%).

Najbardziej znaną marką specjalistycznych sklepów ekologicznych jest ORGANIC Farma Zdrowia – wynika z badań. Delikatesy ORGANIC zna 3,1% Polaków. Żaden inny sklep ani sieć w Polsce nie zbliżyły się do tego wyniku. Wśród entuzjastów żywności organicznej znajomość marki ORGANIC Farma Zdrowia jest jeszcze bardziej znacząca i wynosi 6%.

Polacy wiedzą, czym jest żywność ekologiczna, gorzej z certyfikatami

62% Polaków wie, że podstawowym wyróżnikiem żywności organicznej jest brak środków chemicznych przy jej produkcji. 29% badanych opisując żywność ekologiczną wspomina o czystym, nieskażonym środowisku, z którego ona pochodzi. Co piąty Polak mówi o bogactwie w składniki odżywcze produktów organicznych. Oznacza to, że Polacy rozumieją pojęcie biożywności i mają trafne z nią skojarzenia.

Badania zlecone przez ORGANIC Farma Zdrowia wskazują jednak na niską wśród Polaków świadomość istnienia certyfikatów ekologicznych. Jedynie 14% badanych zauważyło, że żywność organiczna opatrzona jest specjalnym certyfikatem. A to właśnie certyfikacja jest gwarancją ekologicznego pochodzenia produktu.

– Podsumowując wyniki badania opinii dotyczące żywności ekologicznej warto zwrócić uwagę na istniejącą potrzebę informacji i edukacji – komentuje Urszula Krassowska, Account Director TNS Polska – Wiele osób przyznaje się wprost do zbyt małej wiedzy w tej dziedzinie. Choć większość Polaków nie ma trudności z określeniem, czym jest żywność ekologiczna, to jednak tylko wąska grupa zwraca uwagę na certyfikaty wyróżniające ten typ żywności.

Badanie „Żywność ekologiczna w opiniach Polaków” zrealizowano na reprezentatywnej, losowo wybranej próbie 1000 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny błąd oszacowania dla całej próby wynosi +/- 3,1%. W badaniu wzięło też udział 120 osób mieszkających w największych polskich miastach (powyżej 500 tys. ludności). TNS Polska jest wiodącą i najbardziej doświadczoną firma na polskim rynku w dziedzinie custom research.

*Żródło: ORGANIC Farma Zdrowia

Prawie co trzeci Polak jest entuzjastą żywności organicznej, 5.0 out of 5 based on 2 ratings