15.03
2015

Światowy Dzień Konsumenta: Lepsza jakość niż ilość


15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji zwracamy uwagę polskich konsumentów na korzyści płynące z wybierania produktów ekologicznych i produktów wysokiej jakości.

Dlaczego eko jest lepsze niż bezmyślny konsumpcjonizm, a jakość ważniejsza niż ilość?

JAKOŚĆ i EKO oznaczają więcej:

1. Zdrowia

Im bardziej rozszerza się konsumpcjonizm i kupowanie na ilość, tym słabsza jest motywacja producentów do tworzenia żywności wysokiej jakości.  Producenci skupiają się na szukaniu oszczędności za wszelką cenę.  Coraz częściej słyszymy o kolejnych aferach i oszustwach (ślady koniny u producentów wołowiny, „mięsne” parówki i pasztety, w których w ogóle nie wykryto mięsa; ser żółty, w którym mleko zastąpiono tanim olejem palmowym).  Za wyższą jakość płacimy pieniędzmi, za niską cenę płacimy zdrowiem.

Produkcja ekologiczna stawia na troskę o zdrowie człowieka oraz o jego otoczenie, a nie na maksymalizację zysków. Celem produkcji ekologicznej jest dostarczanie pełnowartościowej żywności o możliwie najwyższej jakości. Rolnicy ekologiczni mogą zwiększać efektywność produkcji, tylko gdy mają pewność, że nie zagrozi to zdrowiu człowieka. W związku z tym ekoproducenci są zobowiązani unikać wszelkiego ryzyka poprzez nieużywanie nieprzewidywalnych technologii, na przykład inżynierii genetycznej.
Żywność ekologiczna jest wolna od:warzywa_czolo

–  agrochemii: nawozów sztucznych, pestycydów

–  genetycznych modyfikacji (GMO)

–  antybiotyków i sterydów podawanych zwierzętom

–  sztucznych konserwantów, barwników, stabilizatorów

–  wzmacniaczy smaku, zapachu

–  napromieniowania promieniami jonizującymi

2. Racjonalnych wydatków

Średnio każdy Polak miesięcznie wyrzuca  żywność o wartości 50 zł. Polacy marnują 9 mln ton jedzenia rocznie, co sytuuje nas na 5. pozycji w UE za: Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Holandią. Czy stać nas na takie marnotrawstwo?  W badaniach konsumenci przyznają, że główną przyczyną marnowania jedzenia (20% wskazań), jest zła jakość produktów, jakie zakupili…

Czy nie lepiej do koszyka wkładać mniej żywności, za to wyższej jakości, której nie zmarnujemy? Czy nie warto kupić kilka plasterków dobrej szynki, zamiast kilograma szynki drugiej kategorii, która i tak w połowie wyląduje w koszu?

3. Bezpieczeństwa i pewności

Unia Europejska gwarantuje wiarygodność produktów rolnictwa ekologicznego, przyznając im specjalne certyfikaty. Aby je uzyskać, produkty ekologiczne muszą spełniać bardzo surowe wymagania. Firmy certyfikujące ekologiczny asortyment kontrolują powstawanie produktu na wszystkich jego etapach – od jakości uprawianej gleby, aż po napisy na opakowaniach.

4. Sprawiedliwości i troski o środowisko

Sięgając po żywność ekologiczną wspieramy rolnictwo, które jest najprzyjaźniejszą naturze formą produkcji jedzenia. Rolnik ekologiczny jest zobligowany do: ochrony i kształtowania środowiska poprzez m.in. zadrzewianie i zakrzewianie krajobrazu, zwiększanie żyzności gleby, właściwą utylizację ścieków i odpadów stałych oraz podejmowanie starań w zakresie korzystania z odnawialnych źródeł. Podstawą hodowli zwierząt w gospodarstwach ekologicznych jest troska o ich dobrostan (swoboda poruszania się, komfort, naturalne pasze itp.)