01.05
2017

Czy codzienne wybory konsumenckie mają wpływ na klimat?


W rzeczywistości wszystkie nasze codzienne wybory wpływają na klimat, także te związane z dietą. W skali globalnej odsetek emisji gazów cieplarnianych pochodzących z hodowli zwierząt jest wyższy niż ten pochodzący z transportu.

emisja co2Największy udział w emisji co2 mają produkty pochodzenia zwierzęcego / źródło: paladaremdobro.com.br

Każdy spożywany przez nas produkt wiąże się z emisją do atmosfery określonej ilości dwutlenku węgla. Na podstawie badań przeprowadzonych w Niemczech ustalono, że produkty spożywcze takie jak m.in. mięso, nabiał, warzywa, owoce a także kawa i cukier wchodzące w skład diety przeciętnego mieszkańca tego kraju powodują emisję do atmosfery średnio 1991 kilogramów CO2 rocznie na osobę. Największy udział mają w tym produkty pochodzenia zwierzęcego.

Produkcja mięsa przyczynia się do rocznej emisji 723 kilogramów CO2 na osobę, nabiał zaś 548 kilogramów na osobę. Globalnie, hodowla zwierząt odpowiada za 18% emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych, jednak zaledwie kilka procent z nich pochodzi bezpośrednio od zwierząt. W większości zwiększoną emisję powoduje intensywne wylesiania terenów i zastępowanie je pastwiskami.

emisja co2Lasy deszczowe są wycinane i zastępowane pastwiskami / źródło: lifeorlunch.wordpress.com

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa szacuje, że w efekcie wylesiania do atmosfery emitowane jest nawet 2,4 mld ton CO2 rocznie. Jeżeli chcemy przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery warto także kupować produkty od lokalnych dostawców, zamiast wybierać te transportowane na duże odległości.

emisja co2

Artykuł jest częścią serii „10 mitów na temat OZE” (Odnawialnych Źródeł Energii) publikowanych w ramach projektu „Energia odNowa” –  energiaodnowa.pl