UlicaEkologiczna.pl
Zdrowy tryb życia

Etykiety ekologiczne – Ecolabel

Ecolabel, zwany też Stokrotką lub Margerytką, to znak ekologiczny przyznawany przez Komisję Europejską.

Słynny europejski kwiatek powstał po to, by być alternatywą dla państwowych ekologicznych znaków towarowych krajów zrzeszonych, i gwarantować określoną jakość także poza politycznymi granicami państw członkowskich. Unijny ekoznak jest nadzorowany przez specjalnie powołany w tym celu Komitet Unii Europejskiej ds. znaku ekologicznego (CUELE). Początkowo UE przyznawała zielony znak towarom branży AGD (pralkom, zmywarkom do naczyń etc.), dziś istnieją też unijne kryteria ekologiczne dla grup produktów takich jak: środki piorące, kosmetyki, tekstylia, ulepszacze, wyroby z papieru, farby i lakiery czy żarówki elektryczne.

Producenci, którzy chcą otrzymać unijny ekoznak, nie mogą stosować w swych wyrobach substancji toksycznych lub słabo rozkładalnych, składników znanych jako: rakotwórcze, osłabiające płodność, wywołujące bezpłodność, uznanych za niebezpieczne dla środowiska czy mogących wywołać podrażnienia (fosforu, fosfatu, fosforatu). Ponadto ważne jest, by w procesie produkcji stosować tylko i wyłącznie takie substancje, które są powierzchniowo czynne, a więc ulegają w 100 proc. biodegradacji (zarówno w próżni, jak i przy dostępie tlenu).

Badania atestacyjne ekoznaku skupiają się na stopniu obciążenia środowiska na etapie:

  • pozyskiwania surowców pierwotnych
  • produkcji
  • pakowania i transportu
  • użytkowania produktu
  • utylizacji

Na każdym z tych etapów oceniane są takie aspekty jak:

  • produkcja odpadów
  • zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza
  • hałas
  • zużycie zasobów naturalnych i energii
  • wpływ na ekosystemy

Do niedawna znak Ecolabel nie był z państwach UE mocno rozpowszechniony, głównie za sprawą rozbieżności priorytetów państwowych oraz preferowanych kryteriów atestacyjnych poszczególnych krajów członkowskich.

Europejska „Margerytka” była też krytykowana przez organizacje ekologiczne za zbyt łagodne kryteria. Cały czas trwają jednak prace nad metodyką certyfikacji oraz ustaleniem wspólnych wskaźników dla innych grup produktów, które satysfakcjonowałyby wszystkie państwa Unii Europejskiej. Listę grup wyrobów ze znakiem Ecolabel można znaleźć na stronach internetowych Komisji Europejskiej:

http://www.ecolabel.eu

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

http://ec.europa.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji