18.07
2018

12 faktów na temat bociana białego


Bocian biały to w Polsce synonim szczęścia, dobrobytu i płodności. Hołubiony od pokoleń zawsze znajduje w naszym kraju przyjazne miejsce do osiedlenia się i wyprowadzenia młodych. Niestety, intensywne rolnictwo wiążące się z silnymi przekształceniami terenów wiejskich przez człowieka, oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne wywierają coraz większy wpływ na spadek liczebności tego gatunku w naszym kraju i jego śmiertelność.

Bocian biały

Poznaj 12 faktów na temat bociana białego o których być może wcześniej nie miałeś pojęcia:

1. Bocian biały mierzy średnio 100–115 cm od czubka dzioba do końca ogona, jego skrzydła mają rozpiętość od 155 do 215 cm. Jego upierzenie jest białe z czarnymi piórami na skrzydłach, dorosłe bociany charakteryzują długie czerwone nogi i długi, spiczasty czerwony dziób.

2. Średnia długość życia bociana to 8–9 lat, choć odnotowano rekordzistów, którzy żyli ponad 30 lat.

3. Bocian biały jest drapieżnikiem, a jego dieta obejmuje cały wachlarz ofiar; od pijawek i dżdżownic, poprzez owady, ryby, płazy, gady, po pisklęta oraz drobne ssaki. Wbrew utartym powszechnie stereotypom bocian aktualnie rzadko zjada żaby. Opinia o powszechnym konsumowaniu żab pochodzi z czasów, kiedy płazy te były znacznie liczniejsze niż obecnie. Negatywne zmiany środowiska, w tym głównie chemizacja rolnictwa doprowadziły do drastycznego zmniejszenia się ich liczebności (żaby oddychają cała powierzchnia ciał, co bardziej niż ludzi naraża je na obecne w środowisku zanieczyszczenia). Żeruje na łąkach w promieniu do około 5 km od gniazda oraz w miejscach z niższą roślinnością, gdzie pożywienie jest łatwiej dostępne (np. koszone łąki).

4. Dotychczas w Polsce gnieździło się około 52 000 par bociana białego, co stanowiło 25% światowej populacji tego gatunku. Jednak ostatnie wynika ogólnopolskiego liczenia wykonane w 2014 roku wykazały, że mogło nam ubyć nawet 10 000 par. Aktualnie populację lęgową tego gatunku szacuje się w naszym kraju na 42 000–45 000 par.

5. Bocian biały przylatuje do Polski pod koniec marca i w kwietniu po liczącej od 19 do 49 dni wędrówce.

6. Bocian biały migruje na zimę do Afryki, lecąc od 14 do 57 dni. W czasie wędrówki wykorzystuje wyłącznie ciepłe prądy powietrzne, a wysiłek energetyczny jaki ponosi w tym czasie jest zbliżony do tego, gdy stoi na gnieździ.

7. Polskie bociany migrują wschodnia trasą przez Cieśninę Bosfor, Izrael do wschodniej i środkowej Afryki, najdalej zimując w południowych rejonach RPA. Unikają przelotów nad Morzem Śródziemnym, gdyż te zawsze kończą się ich utopieniem.

8. Bocian biały buduje duże gniazda, zwykle z gałęzi i darni na słupach, drzewach lub budynkach. Jego gniazda mogą osiągnąć wysokość i średnicę nawet 2 metrów i ważyć ponad tonę (średnio 360 kg).

9. Bocian jest ptakiem monogamicznym, lecz nie dobiera się w pary na całe życie. Partnerzy budują duże gniazdo, które może być używane przez kilka lat. Każdego roku samica może przystąpić tylko raz do lęgu, składającego się zazwyczaj z czterech jaj, ale może ich złożyć nawet 7. Jaja składa w odstępach dwudniowych, najczęściej wieczorem. Po 33–34 dniach wykluwają się pisklęta, asynchronicznie (nierównomiernie). Oboje rodzice wysiadują jaja i karmią młode., które opuszczają gniazdo 58–64 dni po wykluciu, lecz nadal są karmione przez rodziców przez kolejne 7–20 dni.

10. Bocian biały objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową Znajduje się także w złączniku I Dyrektywy Ptasiej, co oznacza, że w miejscach jego licznego występowania powołuje się obszary Natura 2000 w celu jego ochrony.

11. Bocian biały był od dawna uważany za gatunek parasolowy, czyli taki, którego ochrona jest korzystna dla wielu innych, współwystępujących gatunków zwierząt i ich siedlisk. W badaniach przeprowadzonych w zachodniej Polsce wykazano, że tereny rolnicze wokół zajętych gniazd bociana charakteryzowały się wyższą różnorodnością gatunków ptaków niż tereny, które bociany opuściły.

12. Bocian biały jest uznany za jeden z nieoficjalnych symboli narodowych Polski. Jego ubarwienie, podobne do barw flagi, duże rozmiary ciała i swego rodzaju dostojeństwo, wyrażane w wyglądzie i sposobie poruszania się predestynują go do tego miana. Bocian biały jest powszechnie rozpoznawany przez ludzi i mocno zakorzeniony w polskiej tradycji. Są mu przypisywane takie cechy jak: mądrość, opiekuńczość, wierność, szlachetność, przynoszenie szczęścia i dzieci.

Źródło: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków