13.01
2016

Kostaryka inspiruje świat


99% energii z odnawialnych źródeł! Brzmi niesamowicie? A jednak. W 2015 roku Kostaryce udało się osiągnąć to, co dla wielu nieosiągalne i zainspirować świat do zmian na lepsze. Jak do tego doszło?

Rząd Kostaryki zaczął energetyczny eksperyment. Od początku 2015 roku mieszkańcy Kostaryki korzystają z energii z odnawialnych źródeł (OZE). 80% energii wytwarzana jest przez 4 hydroelektrownie, 13% pochodzi ze źródeł geotermalnych, a 6% dostarczają farmy wiatrowe i słoneczne.

Teraz, na początku 2016 roku, mieszkańcy Kostaryki mogą śmiało ogłosić sukces tego energetycznego eksperymentu. Jak im się to udało osiągnąć? Kostaryka jest wyjątkowym krajem – zamieszkuje ją zaledwie 4,8 mln ludzi, zużycie energii w przeliczeniu na gospodarstwo domowe jest bardzo niskie, nie ma też rozwiniętego przemysłu, który zwiększałby zapotrzebowanie na energię. Podstawą lokalnej gospodarki jest turystyka i rolnictwo.

solar-power-862602_640

Kostaryka ma wszystko, czego potrzeba do produkcji energii z odnawialnych źródeł: rozbudowaną sieć rzek i tropikalne deszcze, źródła geotermalne, silne wiatry i duże nasłonecznienie. To właśnie te bogactwa naturalne umożliwiły wytwarzanie energii w sposób przyjazny przyrodzie. I nie tylko przyrodzie, ale także kieszeni konsumentów. Koszty produkcji energii spadły w ciągu roku aż o 12% i będą najprawdopodobniej dalej spadać!

Co dalej? Kostaryka stara się uniezależnić produkcję energii od hydroelektrowni i sezonowych opadów deszczu. Planowane są inwestycje w kolejne farmy słoneczne i wiatrowe, a także w systemy bazujące na źródłach geotermalnych. Im większa różnorodność źródeł energii, tym większe będzie bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Model produkcji energii w Kostaryce inspiruje inne państwa, które stopniowo przechodzą na energię z odnawialnych źródeł. Trzymamy kciuki za zwiększenie tempa. Dla porównania z Kostaryką – Polska postawiła sobie za cel wytwarzanie 15% energii z OZE do 2020 roku. Produkcja energii z odnawialnych źródeł jest szansą na uzależnienie Polski od importu surowców energetycznych. Obecnie importujemy praktycznie całą ropę, większość gazu i znaczną ilość węgla zza granicy. W przyszłości uzależnienie od importu węgla będzie rosło. Oprócz negatywnej presji na bilans handlowy naszego kraju, uzależnienie od importu surowców energetycznych jest problematyczne pod względem bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa.

wind-turbines-947086_640

Dlaczego jeszcze powinno nam zależeć na OZE? Rozwój produkcji energii z odnawialnych źródeł przyczyni się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Obecnie produkcja ciepła i energii elektrycznej w Polsce oparta jest głównie na węglu. W efekcie w naszym kraju oddychamy najgorszym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Co roku przedwcześnie umiera z tego powodu ok. 45 tys. osób. Dzięki stopniowemu ograniczaniu roli węgla rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne przyczyni się do poprawy jakości powietrza i naszego życia.

To jeszcze nie wszystkie zalety produkcji energii z OZE! Kolejnym plusem jest dość łatwy proces jej wytwarzania. My, zwykli użytkownicy energii, dzięki odpowiednim regulacjom i systemom wsparcia, moglibyśmy brać udział w produkcji energii odnawialnej i jej przesyle, a także efektywnie zarządzać wykorzystywaną przez siebie energią oraz czerpać z tego zyski. Taki udział osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w wytwarzaniu energii z OZE nazywany jest energetyką obywatelską. Jeśli chcesz powalczyć o rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce, podpisz apel organizacji pozarządowych, które stworzyły „Ruch Więcej Niż Energia” (KLIK!)


Miłość do przyrody nie jest dla niej pustym frazesem. Ratuje przyrodę zawsze, gdy nie śpi, pracując dla jednej z organizacji ekologicznych, i w czasie wolnym. Uwielbia odkrywanie piękna i złożoności natury, na nowo każdego dnia.