UlicaEkologiczna.pl
KlimatOchrona środowiskaPrzyjazne środowiskuTechnologietemat dnia

Korzyści z inwestycji w OZE

Odnawialne źródła energii to alternatywa dla dotąd najczęściej wykorzystywanych surowców energetycznych, czyli paliw kopalnych. Dlaczego produkcja prądu i ciepła z OZE jest korzystniejsza? W  jakich obszarach przejawia się przewaga „zielonej” energii? Wyjaśniamy!

Odnawialne źródła energii – co to jest i jakie są ich rodzaje?

OZE to surowce pochodzenia naturalnego, a także żywioły natury. Wszystkie odnawialne źródła energii charakteryzuje określona cecha – nie ulegają one wyczerpywaniu nawet jeżeli są eksploatowane, a przynajmniej nie jest to trwały deficyt, ponieważ zasób OZE odnawia się w stosunkowo krótkim czasie.

Jest kilka rodzajów odnawialnych źródeł energii. Są to:

  • energia słoneczna;
  • energia wiatrowa;
  • energia wodna;
  • energia geotermalna;
  • energia biomasy.

Polityka energetyczna na całym świecie skoncentrowana jest na to, by zwiększać udział OZE w globalnym miksie produkowanej energii. Dzieje się tak z uwagi na wiele różnych czynników, które podsumowuje jednak dobrze wniosek, iż korzystanie z alternatywnych źródeł energii daje po prostu dużo więcej korzyści niż wytwarzanie prądu czy ciepła z węgla. Ogranicza też znacznie negatywne skutki. Jakie są te wartości? Najpełniej widać je w kontraście do paliw kopalnych.

Gospodarcze korzyści z OZE

Jeden z najważniejszych problemów związanych z wykorzystywaniem węgla czy ropy do celów energetycznych stanowi fakt, że są to surowce wyczerpywalne. Kiedy więc jedne złoża się kończą, trzeba szukać innych. Są one pozyskiwane z coraz odleglejszych terenów, np. z Arktyki. Powoduje to, że spada opłacalność takiej produkcji, ponieważ znacznie wzrastają koszty. W przypadku OZE takie problemy nie występują, ponieważ np. energia słoneczna występuje na całym świecie i nie ma możliwości jej wyczerpania.

Eksploatowanie złóż paliw kopalnych prowadzi często do konfliktów i napięć między państwami. Kraje konkurują o zasoby właśnie ze względu na to, że węgiel czy ropa nie są równomiernie rozmieszczone na całym świecie. Dochodzi do tego też kwestia importu surowców – państwa nieposiadające własnych złóż uzależniają się od państw, na których terenie paliwa są dostępne. Do napięć wynikających z powyższych uwarunkowań nie dochodziłoby, gdyby globalna energetyka przestawiła się na „zieloną” energię, która dostępna jest w każdym miejscu na kuli ziemskiej.

Ostatnią korzyścią i przewagą OZE nad paliwami kopalnymi jest ta związana z rozwojem technologicznym i rynkiem pracy. Inwestowanie w alternatywne źródła energii mobilizuje firmy i instytucje do opracowywania i dostarczania coraz bardziej efektywnych i wydajnych rozwiązań produkcyjnych. Nowe elektrownie przyczyniają się zaś do powstawania nowych miejsc pracy, a więc zjawiska przeciwnego do tego, które spotyka się w branży węglowej. Elektrownie węglowe są coraz częściej zamykane z uwagi na niską rentowność, co powoduje zwolnienia pracowników. W tym kontekście nowoczesne technologie i wysokowydajne branże są szansą dla wielu ludzi.

Klimatyczne korzyści z OZE

Najbardziej wyraźne i najczęściej wymieniane korzyści z produkcji energii z odnawialnych źródeł uwidaczniają się w temacie spraw dotyczących wpływu na środowisko. Jak wiadomo, wytwarzanie prądu lub ciepła z węgla, a więc jego spalanie, powoduje emisję dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów do atmosfery. W konsekwencji nie tylko powietrze jest coraz bardziej zanieczyszczone, ale i ociepla się klimat. Wykorzystywanie do celów energetycznych energii ze słońca, wiatru czy wody takich skutków nie generuje. Jest przyjazne dla środowiska. Co jednak w praktyce oznaczają zmiany klimatu i dlaczego są dla ludzi takie złe?

Społeczne i zdrowotne korzyści z OZE

Cieplejszy klimat przyczynia się do topnienia lodowców i podnoszenia się poziomu wód – badania pokazują, że do 2050 roku Amsterdam może zniknąć z map, ponieważ zostanie zatopiony. Wyższe temperatury mogą się również przyczynić do szybszego rozprzestrzeniania się chorób takich jak chociażby malaria. Emitowane w czasie spalania węgla pyły i inne szkodliwe cząsteczki (m.in. metali ciężkich) zawieszone w powietrzu prowadzą w długiej perspektywie do rozwoju nowotworów i procesów zapalnych w organizmie. W krótszym czasie zaś do problemów z oddychaniem – coraz więcej jest osób chorujących na astmę i mających inne dolegliwości związane z układem oddechowym. Zamiana paliw kopalnych na odnawialne źródła energii eliminuje wymienione problemy, ponieważ, jak zostało to już wspomniane, podczas produkcji nie są emitowane do atmosfery żadne szkodliwe substancje.

Dlaczego warto korzystać z OZE – bezpośrednie korzyści dla inwestora

Przedstawione wyżej zalety i przewagi OZE sugerują, że „zielona” energia rzeczywiście jest szansą, ale raczej w perspektywie wielu lat procesu transformacji energetycznej. Jednak energia ze słońca czy z wiatru to również korzyści bezpośrednie dla pojedynczych inwestorów. Budowa własnej instalacji fotowoltaicznej czy postawienie turbiny wiatrowej powodują, że nie trzeba już korzystać z energii z sieci. Jest się niezależnym od firm energetycznych i podwyżek cen prądu, a ten ostatni produkuje się na własne potrzeby. Oznacza to, że jednorazowa inwestycja umożliwia korzystanie z darmowej energii przez kolejne ponad 20 lat (np. w przypadku fotowoltaiki).

Odnawialne źródła energii to szanse i możliwości widoczne z wielu perspektyw – gospodarczej, społecznej, klimatycznej, ale również indywidualnej każdego inwestora. Produkowanie energii właśnie z nich jest korzystne nie tylko dla środowiska, ale i dla portfela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji