10.08
2012

Kino letnie ARBORES VITAE(II)


Fundacja Europesjkie Centrum Ziemi zaprasza na drugi pokaz letniego kina ARBORES VITAE, który odbędzie się w sobotę, 11 sierpnia o godz. 18:00 w Auli bł. Jakuba, przy bazylice św. Franciszka.

Podczas seansu, zainaugurowany zostanie pokaz wybitnej serii dokumentalnej „Tętno pierwotnej Puszczy” autorstwa Bożeny i Jana Walencików. Pierwszy odcinek pt. „Wielki dom” jest obrazem drzew, tworzących zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej. Budują one wielopiętrową przestrzeń, opanowaną przez mieszkańców lasu. Odcinek pozwala z bliska zobaczyć strategie życia i przetrwania w Puszczy, wzajemne przenikanie się środowisk flory i fauny.

Drugą pozycją tego wieczoru będzie kolejny odcinek fabularyzowanej serii dokumentalnej „Saga prastarej Puszczy” tych samych autorów, pt. „Opowieść o mrówce. Samotność w tłumie” śledzący losy wymyślonej przez autorów reprezentantki milionowej, zhierarchizowanej społeczności ogromnego mrowiska, która za wszelką cenę próbuje spełnić przypisaną jej rolę…

Letnie kino ARBORES VITAE towarzyszy wielkiej wystawie plenerowej o Puszcze Białowieskiej pt. „ARBORES VITAE – Ostatnia taka Puszcza” odbywającej się na skwerze przed bazyliką św. Franciszka z Asyżu, vis-a-vis Franciszkańskiej 3.

Więcej informacji na stronie: www.arboresvitae.eu