UlicaEkologiczna.pl
Ochrona środowiskaPolityka

Myśliwa przewodniczącą sejmowej komisji środowiska

Sejm IX kadencji wybrany w wyborach 13 października rozpoczął już prace pełną parą. W trakcie pierwszego posiedzenia Sejmu ustanowiony został skład komisji stałych oraz wybrani zostali jej przewodniczący. Przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa została… myśliwa.

Przewodnicząca – myśliwa

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej widywał już niejeden absurd. Wybór na przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska posłanki PSL, Urszuli Pasławskiej – aktywnej myśliwej, orędowniczki łowiectwa i obrończyni ferm futrzarskich – może być kolejnym do kolekcji. Pochodząca z Warmii i Mazur Urszula Pasławska jako posłanka w sejmowych ławach zasiadać będzie już trzecią kadencję – choć mamy wątpliwości, czy mamy prawo Panią Pasławską tytułować “posłanką” i “myśliwą”, bo jak sama pisze “dobra gospodyni nie dba o końcówki” (1).

 
Urszula Pasławska nie ukrywa swojego zamiłowania do myślistwa – piastuje zaszczytną funkcję przewodniczącej Klubu Dian Polskiego Związku Łowieckiego zrzeszającego polujące kobiety. W Klubie zrzeszonych jest, jak podaje PZŁ, 141 Pań. Czym zajmuje się Klub? Jak czytamy na stronach związku, do zadań klubu należy przede wszystkim: “oddziaływanie na poprawę wizerunku polskiego łowiectwa“, organizowanie “Warsztatów dla Kobiet Polujących”, a same członkinie “z rodzinami biorą także udział w różnych uroczystościach i imprezach oraz promują łowiectwo w codziennym życiu” (2).

Na polowanie z dzieckiem

Najwyraźniej posłanka Pasławska wzięła sobie do serca zalecenie o rodzinnym uczestniczeniu w kulturze łowieckiej, skoro w polowaniach udział brał już 7-miesięczny synek posłanki (3). Nic więc dziwnego, że hołdująca rodzinnemu mordowaniu polowaniu Przewodnicząca Dian ostro skrytykowała postulaty organizacji ekologicznych, by wprowadzić prawny zakaz dla uczestniczenia dzieci w polowaniach. Co jeszcze budzi sprzeciw Pani Pasławskiej? Między innymi zakaz używania dzikich zwierząt do szkolenia psów i ptaków łowieckich oraz zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Co zaskakujące, w ankiecie dla portalu Mam Prawo Wiedzieć, Pani Pasławska opowiada się za zakazem wykorzystywania zwierząt w cyrkach (4). Najwyraźniej cyrk w ocenie moralnej Pani posłanki jest znacznie bardziej gorszącym procederem niż zabijanie zwierząt… również dla rozrywki.

Myśliwi najlepsi przyrodnicy?…
Wśród braci łowieckiej popularny jest pogląd, że to właśnie myśliwi są najlepszymi przyrodnikami i Pani Pasławska również ten pogląd zdaje się podzielać. Szczerze mówiąc, trudno znaleźć jakiekolwiek racjonalne argumenty przemawiające za tą tezą, za to pewnych przesłanek o podejściu pani posłanki do ochrony środowiska ponownie dostarcza ankieta dla portalu Mam Prawo Wiedzieć. W przesłanych portalowi odpowiedziach Pasławska stwierdza, że aby zapobiec kryzysowi wody w Polsce należy regulować rzeki, budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne, a nie zwiększać powierzchnię lasów, przywracać naturalne powierzchnie zalewowe rzek czy poprawiać małą retencję poprzez  zwiększanie powierzchni terenów zielonych w miastach. W świetle nauki to dość ekscentryczny pogląd (5).
Czego więc można się spodziewać po sejmowej komisji ochrony środowiska? Mamy pewne obawy, że kolejna kadencja Sejmu ponownie nie przyniesienie polskiej przyrodzie wiele dobrego. Niestety, jak widać, dobrostan zwierząt i przyrody, można pojmować w bardzo różny i odległy sposób.


  1. http://paslawska.pl/2019/09/25/dobra-gospodyni-nie-dba-o-koncowki/
  2. https://www.pzlow.pl/jak-zostac-mysliwym/kluby/klub-dian/
  3. http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/6880-co-ukrywa-poslanka-psl-urszula-paslawska-najnowsze-slajd-kafelek.html
  4. https://mamprawowiedziec.pl/polityk/40642#survey-title-757886
  5. https://naukadlaprzyrody.pl/2017/05/16/dlaczego-warto-chronic-rzeki/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji