UlicaEkologiczna.pl
Akcje społeczne

Najtroskliwszy Ogród Permakultury

Zapraszamy do udziału w konkursie na Najtroskliwszy Ogród Permakultury.

Pomysł na konkurs Permakultury powstał podczas kluczowej dla nas wszystkich debaty publicznej o przekroczeniu pojemności ekosystemu.
I co za tym idzie konieczności zmiany produkcji rolnej na taką, która chroniłaby zasoby ziemi,  jednocześnie przyczyniając się do odbudowy struktury i składu gleby.
Odpowiedzią na te potrzeby może być produkcja rolna, realizowana w oparciu o zasady Permakultury, uzdrawiającej uprawę żywności, nasze żywienie i nas samych. W dobie zmian klimatu rolnictwo powinno odejść od modelu wielkoobszarowych monupraw i przejść – podobnie jak energetyka – transformację na model rozproszony. Model ten pozwala na niezależność żywieniową i energetyczną, którymi zainteresowanie rośnie od kilku lat a epidemia COVID 19 jeszcze je zwielokrotniła.
Nasz konkurs wpisuje się w szerszy globalny projekt, mający charakter edukacyjny w realizacji samowystarczalnych ogrodów i i gospodarstw permakulturowych. Mogą one stać się wzorem do przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych tj. zanik bioróżnorodności, susze, ulewy, gradobicia, huragany, brak dostaw prądu, czy niedobory żywności i wody. Chcąc włączyć się w tę przemianę stworzyliśmy nowatorski konkurs na Najtroskliwszy Ogród Permakultury, do którego udziału i wsparcia serdecznie Państwa zapraszam. Celem konkursu jest zachęta do prowadzenia ogrodu Permakultury ze wsparciem ekspertów, będących autorami książek i kursów, oraz praktykami prowadzącymi swoje ogrody Permakultury.

Gabriela Morawska

 
Formuła konkursu stanowi narzędzie, służące do nawiązania współpracy ogrodników i społeczności permakulturowych, a przede wszystkim wsparcia mniej doświadczonych przez dłużej praktykujących edukatorów-jurorów permakultury.
 
Filarem tej aktywności jest wspólna nauka troskliwego podejścia do całego świata natury, oraz odbudowa więzi ludzi z naturą i ludźmi, poprzez praktykowanie permakultury. Uczestnictwo w konkursie ogrodników daje możliwość  wsparcia merytorycznego, rozwoju oraz prezentacji swoich osiągnięć w postaci wzorcowych ogrodów Permakultury.
 
Ogród będzie utworzony i prowadzony w oparciu o podstawowe zasady Permakultury:
TROSKA O ZIEMIĘ, TROSKA O INNYCH, SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ, WSPÓLNOTA DZIAŁAŃ.
W tym metodami: bez orania, bez kopania i bez sztucznych środków ochrony i nawożenia roślin, bez użycia gleby torfowej, przy zastosowaniem ściółkowania i dobrego sąsiedztwa roślin, oraz z oszczędnym użyciem wody i energii.
 
Termin
Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmujemy do 21 września 2020 r. za pomocą  formularza na stronie konkursu i po zapoznaniu się z jego regulaminem http://gdziejestwoda.pl/konkurs/
 
Nagrody
– książka nt. Permakultury
– kwartalna prenumerata magazynu Zielone Wiadomości
– roczna prenumerata magazynu Przepis na Ogród
– roczna prenumerata magazynu Mój Piękny Ogród
– książki wydawnictwa Burda Media o tematyce ogrodowej
– talony na nasiona ekologiczne
– kurs Permalultury
– rabat 10% na PV do 10 kW od sponosra konkursu Prozeko Instal
 
Zapraszamy serdecznie!
 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji