28.12
2015

Czas choinki za nami? Drzewa Puszczy Karpackiej zawsze nas potrzebują


Magdalena Cielecka, Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński i Bartłomiej Topa zostali Strażnikami Puszczy Karpackiej! Możesz do nich dołączyć i wziąć udział w akcji świątecznych adopcji najstarszych drzew z Puszczy Karpackej. Czas świątecznej choinki minął, zaadoptuj więc symbolicznie karpacką jodłę i ratuj puszczę.

W Puszczy Karpackiej co roku znikają kolejne fragmenty lasu, wycinane są stare drzewa, podczas polowań zbiorowych płoszone i zabijane są zwierzęta. Karpackie drogi przypominają nierzadko leśne „autostrady” służące jedynie wywózce drewna. Ponad stuletnie buki, jodły, graby czy jawory potrzebują naszej pomocy.

Uważam, że wszyscy powinniśmy bronić Puszczy Karpackiej przed wycinką. To niezwykłe miejsce i nie wyobrażam sobie, że mogło zniknąć z mapy naszego kraju. – zachęca do udziału w akcji Magdalena Cielecka. Całym sercem jestem, za tym, aby ratować to niezwykłe miejsce jakim jest Puszcza Karpacka. Nie możemy pozwolić, na to, aby te piękne stare drzewa zostały wycięte. – dodaje Marcin Dorociński.

fot1_zostan_straznikiem_puszczy

Teraz każdy może zostać Strażnikiem Karpat i wziąć udział w tej niezwykle ważnej akcji.

Na czym polega symboliczna akcja adopcji najstarszych karpackich drzew?

Adoptując na stronie www.karpaty.wwf.pl jedno z karpackich drzew i obejmując je ochroną, otaczamy je symboliczną opieką, powodujemy, że przestaje być ono anonimowe. Twoje zainteresowanie drzewem i deklaracja symbolicznej opieki nad nim, zwiększają szansę na to, że nie będzie wycięte.

W podziękowaniu za adopcję drzewa otrzymasz na maila wyjątkowy, imienny certyfikat ze zdjęciem Twojego drzewa. Na certyfikacie znajdziesz współrzędne GPS, dzięki którym możesz odwiedzić swoje drzewo w Puszczy Karpackiej i sprawdzić, czy nie grozi temu drzewu żadne niebezpieczeństwo. Zaadoptuj drzewo dla siebie lub bliskiej osoby i spraw jej w ten sposób oryginalny upominek na święta

Akcja SOS Karpaty jest początkiem wieloletniego programu dla polskich Karpat, który obejmie również inne problemy związane z ochroną karpackiej przyrody. Karpackie drzewa potrzebują Twojej pomocy. Tylko z terenu projektowanego Turnickiego Parku Narodowego codziennie wyjeżdża 6 czterdziestotonowych ciężarówek wyciętych drzew. Wiele z nich to ponad stuletnie buki, jodły czy graby, ale też jawory o obwodach pnia dochodzących do kilku metrów, które powinny być uznane za pomniki przyrody.

5253865347_0d85fa53d7_z

Wielu drzew Puszczy Karpackiej nie zasadził człowiek. Te drzewa dają też życie kolejnym pokoleniom drzew, dzięki czemu w sposób naturalny mogą przetrwać ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. Te majestatyczne drzewa są ostoją wielu zagrożonych gatunków zwierząt –niedźwiedzia, rysia, wilka czy orła przedniego i orlika krzykliwego. Tworzą unikalny w skali całego kraju ekosystem. To jedno z ostatnich tak cennych przyrodniczo miejsc w Polsce. Z tymi drzewami jest związanych wiele innych rzadkich gatunków porostów, mchów, grzybów, roślin, owadów, płazów, ptaków i ssaków.

Drzewa, które możesz adoptować są gatunkami charakterystycznymi dla Puszczy Karpackiej. Buki, jodły i bardzo rzadkie pomnikowe jawory. Oprócz nich znalazł się grab, typowy dla lasów Pogórza Przemyskiego, na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Karpaty Wschodnie są miejscem, gdzie na terenie 15 nadleśnictw, 48% lasów stanowią drzewostany ponad stuletnie. Jest to las nie zasadzony przez leśników i człowieka. Ponad stuletnie jawory, graby, jodły i buki tworzą unikalny w skali całej Europy ekosystem leśny, który jest ostoją wielu rzadkich gatunków, często gatunków wskaźnikowych dla pierwotnej puszczy. Wiele z tych drzew kwalifikuje się do objęcia ochroną pomnikową. Zachowajmy je dla przyszłych pokoleń.

Ocalmy Puszczę Karpacką, bo takich miejsc, oprócz Puszczy Białowieskiej, w Polsce praktycznie już nie ma (KLIK!).

 


Miłość do przyrody nie jest dla niej pustym frazesem. Ratuje przyrodę zawsze, gdy nie śpi, pracując dla jednej z organizacji ekologicznych, i w czasie wolnym. Uwielbia odkrywanie piękna i złożoności natury, na nowo każdego dnia.