18.01
2018

Nowe ustawy dotyczące badania jakości powietrza. Co się zmieni?


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska – poinformowała w Kancelaria Prezydenta RP. Zgodnie z nowym prawem badania jakości powietrza mają być jednolite dla całego kraju i bardziej miarodajne.

Plik 18.01.2018, 14 10 06

5 stycznia Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Nowe prawo wdraża unijne przepisy i ma przyczynić się do lepszego monitorowania jakości powietrza.

Resort środowiska wskazuje, że obecnie jednym z głównych problemów jest brak jednolitego, systemowego rozwiązania na poziomie krajowym, polegającego na modelowaniu matematycznym przemieszczania się i zmian zanieczyszczeń w powietrzu, które stanowią wsparcie ocen jakości powietrza na poziomie wojewódzkim.

Wykonywane dotychczas zadania związane z modelowaniem jakości powietrza prowadzone były generalnie przez poszczególne województwa odrębnie i często w odmienny sposób. Teraz ma powstać jeden model, wspólny dla całego kraju.  Modelowanie po raz pierwszy ma zostać przeprowadzone w 2019 r.

Zgodnie z nowym prawem Krajowe Laboratorium Referencyjno i Wzorcujące  obejmie nadzorem nie tylko laboratoria wojewódzkich inspektoratów, ale także inne podmioty wykonujące pomiary jakości powietrza w ramachPaństwowego Monitoringu Środowiska, np. zakłady przemysłowe, fundacje, instytuty naukowo-badawcze i samorządy. Laboratorium będzie też odpowiedzialne za koordynację w Polsce unijnych programów zapewnienia jakości powietrza. Ustawa wchodzi w życie jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: PAP Nauka w Polsce, autor: Michał Boroń