26.01
2018

Polska śmietniskiem Europy?


Nie jest tajemnicą, że Wielka Brytania oraz Niemcy eksportują swoje śmieci za granicę. Do niedawna znaczna część odpadów trafiała do Chin, jednak Państwo Środka wprowadziło regulacje istotnie ograniczające ten proceder, a chińskie firmy wypowiedziały Brytyjczykom większość umów. Czy nowym śmietniskiem zachodniej Europy będzie Polska? Niewykluczomne.

D206B3A5-0BC8-47F8-9488-E5CC1BDC5688

Dotychczas 2/3 śmieci opuszczających Wyspy Brytyjskie trafiało do Chin. W sytuacji w której nie jest to dłużej możliwe, Wielka Brytania może zwrócić się do Polski z ofertą sprzedaży swoich nieczystości. Ilości śmieci o jakich mowa liczone są w dziesiątkach milionów ton. Już dziś z Wysp trafiają do nas duże ilości plastiku.

Jak podaje portal strajk.eu, ostatnie dane dotyczące importu śmieci do Polski pochodzą z 2015 roku. Wtedy to wg GUS do naszego kraju trafiało blisko 300 tys. ton odpadów. Najwięcej śmieci przyjmowaliśmy z Niemiec i Litwy. Głównym rodzajem odpadów przyjmowanym przez polskie wysypiska był plastik i jego pochodne a także brudy z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał ogółem 130 zezwoleń na przywóz do Polski śmieci z krajów Unii Europejskiej, o łącznej masie 253 tys. ton, a także 21 zezwoleń na łącznie 40 tys. ton na przywóz śmieci spoza UE

Nie są to jednak wszystkie śmieci które trafiają do Polski spoza jej granic. Dużym problemem jest nielegalny wywóz odpadów, w szczególności z Niemiec. Nierzadko ciężarówki pełne odpadów są zatrzymywane w czasie rutynowych kontroli służb granicznych. Jest to zjawisko trudne do wyeliminowania gdyż kierowcy ciężarówek transportujących śmieci posiadają zazwyczaj pełen komplet niebudzących zastrzeżeń dokumentów i dopiero szczegółowa kontrola załadunku pozwala zidentyfikować nielegalny proceder. Dalszy los bezprawnie przewożonych śmieci nie pozostawia złudzeń.

E22FDCC4-0711-4556-8360-CBCF6A10D6DC

źródło: strajk.eu