10.06
2016

Parlament Europejski chce sprawiedliwych relacji handlowych w handlu żywnością!


Parlament Europejski zagłosował dzisiaj za powstrzymaniem nieuczciwych praktyk handlowych (UTPs) w łańcuchach dostaw produktów spożywczych dając tym samym jasny sygnał Komisji Europejskiej by na poważnie zajęła się tym tematem.

Co to są nieuczciwe praktyki handlowe (UTPs) i dlaczego stanowią problem?

Nieuczciwe praktyki handlowe to praktyki, które „rażąco odbiegają od dobrego postępowania handlowego oraz są sprzeczne z zasadą dobrej wiary i uczciwego obrotu, i są jednostronnie narzucane jednemu partnerowi handlowemu przez drugiego”. Według szacunków kosztują one dostawców 30-40 miliardów euro rocznie. Szeroko rozpowszechniony charakter tych praktyk jest uznanym faktem, a 20 państw członkowskich UE albo już przyjęło, albo planuje wprowadzić ograniczające te praktyki ustawodawstwo.

Nieuczciwe praktyki handlowe przynoszą szereg negatywnych skutków, takich jak:

  • spaczony, antykonkurencyjny rynek żywności
  • pogorszenie sytuacji konsumenta
  • bankructwa kompetentnych dostawców z powodu nieuczciwych, agresywnych praktyk zakupowych i płacowych
  • złe warunki pracy rolników
  • generowanie nadmiernego, niepotrzebnego marnowania żywności

Obywatele w całej Europie pokazali w zeszłym roku, że zależy im na powstrzymaniu nieuczciwych praktyk handlowych – ponad 60 000 osób podpisało petycję „Tak dla sprawiedliwych owoców” skierowaną do komisarz rynku wewnętrznego, Elżbiety Bieńkowskiej.

Dzisiejsze głosowanie pokazuje zaś, że także Parlament Europejski, chce widzieć bardziej sprawiedliwe relacje handlowe pomiędzy dostawcami z krajów rozwijających się i dużymi firmami spożywczymi i sieciami handlowymi z Europy. Teraz głos należy do Komisji Europejskiej, która na poważnie musi się zająć tym problemem i wydać dyrektywę, która wesprze drobnych rolników i producentów w ich trudnej walce z rosnącą siłą supermarketów – mówi Maria Huma z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.

Co w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych może zrobić Komisja Europejska?

Najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby przygotowanie przez Komisję Europejską projektu dyrektywy przeciwdziałającej nieuczciwym praktykom handlowym w relacjach między partnerami biznesowymi w łańcuchu dostaw żywności. Pożądane byłoby także ustanowienie organów egzekucyjnych na szczeblu krajowym, uzupełnionych o centralnego unijnego koordynatora, aby zapewnić wprowadzenie minimalnych standardów w całej UE i umożliwić odpowiednie dochodzenie w sprawie szczególnie poważnych nieuczciwych praktyk handlowych, jeśli nie mieszczą się one w granicach krajowych. Komisja powinna zachęcać te państwa członkowskie, które jeszcze nie ustanowiły organów egzekucyjnych, do ich ustanowienia, ze wskazaniem, że wielkość środków przeznaczonych na ich działanie powinna odpowiadać ogólnemu stopniowi występowania nieuczciwych praktyk handlowych w danym kraju.

Make Fruit Fair! to koalicja 19 organizacji prowadzących kampanię na rzecz poprawy warunków życia i pracy setek tysięcy ludzi uprawiających, zbierających i pakujących owoce tropikalne, które codziennie kupujemy w naszych sklepach.

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją pozarządową z siedzibą w Krakowie, reprezentującą głosy polskich konsumentów oraz prowadzącą działalność na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie.