03.04
2014

Licz na zieleń w Twoim mieście!


“Świetne miejsce na spacer”, “Brakuje drzew przy tej ulicy”, “Ładnie utrzymane podwórko” – ruszyła platforma Licz na zieleń, która pozwala wymieniać się informacjami o ciekawych, wartych odwiedzenia lub zaniedbanych miejscach w otoczeniu zieleni. Zebrane dane trafią do instytucji odpowiedzialnych za te tereny.

Pod adresem www.licznazielen.pl osoby z Krakowa, Łodzi, Poznania i Warszawy mogą wziąć udział w krótkim badaniu na temat zieleni w ich mieście.
Zebrane w ten sposób informacje zostaną wyświetlone na portalu Licz na zieleń, tak aby można było z nich skorzystać, planując odpoczynek lub spotkanie. Na mapach jest już ponad 600 zaznaczeń.

Na mapach pojawią się też miejsca, w których brakuje zieleni lub wymaga ona dodatkowej pielęgnacji. Wszystkie informacje od mieszkańców zostaną poddane analizie i trafią do instytucji odpowiedzialnych za zieleń miejską, aby pomóc w zarządzaniu nią, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców.
W przygotowaniu jest również aplikacja mobilna, która pomoże znaleźć ciekawe miejsca wśród zieleni, znajdujące się w wybranej okolicy. Więcej informacji o projekcie i planowanych działaniach w poszczególnych miastach można znaleźć na www.uslugiekosystemow.pl/licz-na-zielen


Projekt Licz na zieleń realizuje Fundacja Sendzimira przy współpracy: nieformalnej grupy specjalistów w obszarze zrównoważonego rozwoju LAPNET, Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju z Poznania, Laboratorium Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu Humboldta z Berlina oraz YTK Land Use Planning and Urban Studies Group Uniwersytetu Aalto z Helsinek.
Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydentów Miast: Krakowa, Łodzi i Poznania oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Patronami medialnymi projektu są: Zieleń Miejska, Przegląd Komunalny, Gazeta Samorządu i Administracji, Purpose, Dziennik Polski, Serwis Samorządowy LEX, www.ekologia.pl, www.eko-samorzadowiec.pl, www.krakow.pl
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Licz na zieleń w Twoim mieście!, 5.0 out of 5 based on 1 rating