26.06
2013

Tysiąc Ogrodów w Afryce


Pomysł stworzenia Tysiąca Ogrodów w Afryce narodził się w październiku 2010 roku na posiedzeniu organizacji Terra Madre.Dotąd powstały 782 ogrody w szkołach, wioskach i na obrzeżach miast w 25 krajach Afryki. Działania koordynowane są przez Fundację Slow Food na Rzecz Bioróżnorodności. Ogrody Terra Madre w Afryce są prowadzone przez lokalne społeczności oraz przez studentów Uniwersytetu Nauk Gastronomicznych.

Dobry, czysty i sprawiedliwy ogród
Ogród żywności opiera się na 3 fundamentalnych zasadach: jest dobry, czysty i sprawiedliwy. Dobry ogród (good garden) zapewnia świeżą i zdrową żywność wysokiej jakości, promuje lokalne produkty, chroni tradycyjne receptury. Czysty ogród (clean garden) jest przyjazny środowisku – w sposób zrównoważony korzysta z zasobów wody, dba o glebę, przyczynia się do zachowania bioróżnorodności. Sprawiedliwy ogród (fair garden) to doświadczenie wspólnotowe – łączy różne pokolenia i grupy społeczne, rozpowszechnia wiedzę na temat rolnictwa, wpływa na niezależność rolników i ich poczucie własnej wartości, a także zachęca do suwerenności żywieniowej, dając wspólnocie możliwość podejmowania decyzji w kwestii co uprawiać i co jeść.

Na ratunek Afryce
Pomysł ten nie jest zupełnie nowy, ale jest wynikiem trwających w Afryce od dawna projektów rolniczych i edukacyjnych. Ogrody warzywne uprawiane są w sposób zrównoważony, z wykorzystaniem technik kompostowania, naturalnych metod zwalczania szkodników, racjonalnego zużycia wody. W ogrodach tych uprawia się przede wszystkim lokalne gatunki roślin: drzewa owocowe, warzywa i zioła. Ogrody są gwarancją codziennych dostaw świeżej i zdrowej żywności do społeczności lokalnych, co wiąże się z poprawą jakości życia codziennego.
W 1970 roku w Afryce było 80 milionów niedożywionych ludzi. W przeciągu dziesięcioleci liczba ta drastycznie wzrosła. W 2009 roku aż 250 milionów mieszkańców Czarnego Lądu cierpiało z powodu głodu. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest porzucenie tradycyjnego rolnictwa, opartego na bioróżnorodności, rodzimych roślinach i wymianie nasion między społecznościami. Ten typ rolnictwa zaniechano na rzecz agrobiznesu, co oznacza uprawę monokultur na eksport (np. wielkie plantacje bawełny) oraz uciekanie się do stosowania środków chemicznych na dużą skalę (nawozy i pestycydy, które są drogie i zubażają glebę).
Aby choć trochę przyczynić się do zmiany sytuacji rolnictwa w Afryce, ważne jest zachowanie bioróżnorodności, poprzez skoncentrowanie się na społecznościach lokalnych i danie im swobody w decydowaniu co do uprawy, konsumpcji i handlu. Taki stan rzeczy możliwy jest jedynie poprzez tworzenie coraz większej liczby małych, lokalnych inicjatyw. Ogród żywności jest jedną z nich.

Źródła: www.slowfoodfoundation.com, www.slowfood.com

Tysiąc Ogrodów w Afryce, 5.0 out of 5 based on 3 ratings

Monika Prucnel - z wykształcenia polonistka i socjolożka, z zamiłowania ekolożka, a na co dzień copywriterka. Od 2004 roku wegetarianka. Autorka bloga kulinarnego Vege-Kika.blogspot.com