11.08
2019

10 najczęstszych błędów segregacji odpadów


Skuteczność recyklingu w znacznej mierze zależy od tego, na ile prawidłowo posegregujemy nasze odpady w domach. I choć wydawać by się mogło, że podstawy segregacji mamy już opanowane niemal do perfekcji, a ponad 70% Polaków deklaruje, że segreguje odpady, to szybki rzut oka na zawartość kontenerów wskazuje, że z teorią zdecydowanie lepiej u nas niż z praktyką. Dzisiaj pokazujemy 10 najczęstszych błędów segregacji odpadów.

1. Bioodpady w foliowych workach

Instalacje przetwarzające bioodpady najczęściej są wyposażone (z konieczności…) w urządzenia do rozrywania worków foliowych, ale ich precyzja nie jest stuprocentowa. To powoduje, że wraz z resztkami organicznymi na kompost trafiają większe bądź mniejsze fragmenty plastiku. Niestety taki kompost wraz z plastikiem może trafić wprost na pole lub do ogrodu – nic apetycznego. Dlatego najlepiej jest wyrzucać bioodpady bez żadnego opakowania czy worka.

2. Tetrapaki do papieru

Potoczna nazwa “kartonik” w odniesieniu do opakowań wielomateriałowych typu tetra-pak może być myląca i skłaniać do wyrzucania ich do kontenera na papier. To błąd! Tetra-paki, czyli popularne kartony po napojach powinny trafić do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne.

3. Mycie opakowań

Mycie opakowań przed wyrzuceniem do kosza to błąd, który marnuje wodę i nasz czas. Zaleca się by plastikowe lub szklane opakowania były opróżnione z zawartości, jednak z myciem poradzą sobie instalacje do tego przeznaczone. Oznacza to, że nawet jeśli umyjemy nasze odpady, to z całą pewnością zostaną one umyte ponownie. Przykładowo – jeśli spleśnieje nam dżem w słoiku, zawartość opakowania należy wyrzuć do kontenera na odpady bio, a opróżniony słoik do opakowania na szkło.

4. Stłuczone szklanki i szyby w pojemniku na szkło 

Do kontenera na szkło powinny trafiać jedynie szklane opakowania takie jak słoiki, butelki czy szklane opakowania po kosmetykach. Wszystkie inne przedmioty takie jak potłuczone szklanki, kieliszki, talerze, szyby czy lustra powinny bezwzględnie trafić do kontenera na odpady zmieszane.

5. Blistry po lekach do tworzyw sztucznych

Częstym błędem jest wyrzucanie blistrów po lekach do żółtego kontenera na tworzywa sztuczne. Tymczasem opróżnione opakowania po lekach powinny wylądować w czarnym pojemniku. Same leki powinniśmy oddać do apteki, która w imieniu gminy prowadzi zbiórkę przeterminowanych leków (uwaga, nie każda apteka ma taki obowiązek!).

6. Ręczniki papierowe do papieru

Kolejny błąd wynikający z mylącego nazewnictwa. Miejscem papierowych ręczników i zużytych chusteczek higienicznych w żadnym wypadku nie może być kontener na papier. Właściwym miejscem ich utylizacji jest czarny kontener przeznaczony na odpady nie nadające się do recyklingu.

7. Leki do czarnego kontenera

Błędem jest także wyrzucanie przeterminowanych lub niepotrzebnych leków do kontenera na odpady zmieszane, lub, co gorsza, do  pojemnika na bioodpady. Niewłaściwe jest także wrzucanie ich do toalety. Przeterminowane lub niepotrzebne leki należy wyrzucić w aptece do specjalnego pojemnika dedykowanego zbiórce leków. Często pojemnik jest usytuowany na zapleczu apteki by osoby postronne nie miały dostępu do wyrzuconych leków. Zapytaj w aptece!

8. Resztki odzwierzęce do kontenera na bioodpady

W kontenerze na odpady bio powinny znaleźć się jedynie odpady pochodzenia roślinnego: obierki, ogryzki, resztki obiadu, trawa czy liście (wyjątek stanowią skorupki jajek, które mogą trafić do brązowego pojemnika). Kości, skóry czy ości ryb – wszelkie resztki pochodzenia zwierzęcego – należy wyrzucić do czarnego pojemnika na odpady nie podlegające recyklingowi.

9. Zużyte pieluchy w pojemniku na tworzywa sztuczne lub papier

Niestety nie istnieje żadna technologia, która pozwoliłaby na odzyskanie papieru lub tworzyw sztucznych z zużytych pieluch jednorazowych. Zużyte pieluchy skazane są na czarny pojemnik. Na rynku pojawiają się również biodegradowalne a nawet kompostowalne pieluchy i podpaski, ale również one nie mogą zostać wyrzucone do pojemnika na odpady bio.

Co można znaleźć w jednorazowej pieluszce? Nie, nie to co myślisz.

10. Paragony do kontenera na papier

To częsty i powszechny błąd, do popełniania którego przyznał się nawet sam Minister Środowiska. Paragony drukowane są na papierze termicznym zawierającym bisfenol A. Niestety, ten rodzaj papieru nie nadaje się do recyklingu. Chcąc postąpić prawidłowo z paragonami, powinniśmy wyrzucić je do czarnego pojemnika.

Które z tych błędów zdarza się Wam popełniać? Co było największym zaskoczeniem tego zestawienia?