UlicaEkologiczna.pl
archiwum

STOP RZEZI FOK!

Demonstracja pod Ambasadą Kanady w Warszawie już w piątek.

Jak co roku w momencie, gdy rozpoczynają się brutalne polowania na focze szczenięta, Stowarzyszenie Empatia przeprowadzi akcję protestacyjną pod Ambasadą Kanady. W zeszłym roku demonstranci utworzyli „las rąk w obronie fok”. W tym roku przygotowana ma zostać akcja polegająca na umieszczeniu na białym płótnie symbolicznych krwawiących klonowych liści, ponieważ mimo faktu, że Unia Europejska wprowadziła zakaz importu produktów z komercyjnych polowań na foki, Kanada w dalszym ciągu nie wykazuje zainteresowania zakończeniem tego krwawego procederu. (W dniu 11 lutego 2011 roku kanadyjska minister ds. rybołówstwa Gail Shea oświadczyła, że Kanada wystosuje oficjalny protest do Światowej Organizacji Handlu [WTO] przeciwko unijnemu zakazowi handlu produktami z fok).
Unijny zakaz importu wyrobów z fok na teren Unii Europejskiej został wprowadzony przez Parlament Europejski w 2009 roku. Nie oznacza on jednak końca polowań – wciąż zabijane są, m.in. za pomocą pałek, focze szczenięta. Nacisk opinii publicznej w tej sprawie ma decydujące znaczenie. Protest przeciwko brutalnym i nieuzasadnionych polowaniom na foki może być także pretekstem do przemyślenia losu wszystkich pozostałych zwierząt wykorzystywanych dla człowieka.

Więcej informacji o polowaniach, w tym m.in. szczegóły dotyczące ich skali i charakteru, aspektów prawnych, wyników sondaży i kwestii ekologicznych, znajdziemy na stronie: http://empatia.pl/foki-fakty.
W trakcie akcji przekazane zostaną ambasadzie kolejne tysiące podpisów pod petycją domagającą się zakończenia polowań.
Czas: 11 marca 2011, godz. 15:00
Miejsce: Ambasada Kanady w Warszawie, ul. Piękna 2/8, Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji