14.03
2011

Ekodomki EKO AB – osiedlowe sortownie zamiast śmietników


Przynoszące zyski i dające pracę bezrobotnym ekonomki do segregowania śmieci i Polska, która jest liderem w gospodarce odpadami – brzmi to niemal równie realnie co zorganizowanie w Zakopanem zimowej olimpiady. A jednak takie domki utopią nie są – już od trzech lat System EKO AB funkcjonuje w Płocku.

Skandynawowie rozumieją to jeszcze lepiej, bo od lat skupują śmieci od sąsiadów… Ale jest coś, czego Skandynawowie jeszcze nie opatentowali – to system odbioru i segregacji odpadów komunalnych od mieszkańców. Polega on na tym, że mieszkańcy dzielą swoje odpady tylko na trzy grupy: organiczne, higieniczne i pozostałe. Obecne otwarte altany śmieciowe zostają zastąpione pawilonem-kontenerem, w którym pracę dostaje bezrobotny. Proste? Proste!

System EKO AB – na czym to polega?

Po wstępnej segregacji odpadów w domu (odpady higieniczne, biodegradowalne i surowce wtórne, czyli łazienka, kuchnia i pozostałe), mieszkańcy wynoszą śmieci do punktu zbiórki w dwóch lub trzech workach w zależności od potrzeb. System EKO AB zakłada, że głównym ogniwem są pawilony kontenerowe, popularnie zwane ekodomkami, w których pracownik od ręki segreguje nasze odpady. Potem surowce są sprzedawane do firm recyklingowych, odpady organiczne producentom kompostu, a reszta – czyli około 20 proc. – trafia na wysypisko.

Taki ekodomek obsługuje od 200 do 300 rodzin, czyli ok. 800 mieszkańców. Uważam, że na etapie odbioru i segregacji w Polsce „leczy się śmieci” bardzo słabym i starym lekiem, tzn. kolorowymi pojemnikami na surowce wtórne i sortowniami odpadów zmieszanych. Nie zdają one egzaminu, a do tego jest ten system jest brudny i śmierdzący, szczególnie latem. Takie obserwacje poczyniłem również na Zachodzie, dlatego zbudowałem od podstaw nowy system odbioru i segregacji odpadów, w którym uwzględniłem naturę człowieka, czyli jego lenistwo i zdolność do kombinowania. Zachodnie systemy fizycznie zajmują za dużo miejsca w mieście i praktycznie nie spełniają norm sanitarnych

– mówi Andrzej Bartoszkiewicz, wynalazca działających zamiast śmietników ekodomków.

Bo zdaniem pomysłodawcy nie potrzebujemy w Polsce 100 spalarni – wystarczy 4-5 takich obiektów. Jest tylko jeden warunek – należy zamienić osiedlowe śmietniki na sortownie. Zamiast tradycyjnej altany śmieciowej mamy klimatyzowany pawilon kontenerowy o wymiarach 4 m na 6 m. Surowce wtórne są dzielone na frakcje handlowe. Dodatkowo są wysegregowane odpady niebezpieczne i elektrośmieci, a niszczarka dokumentów zapewnia zachowanie tajemnicy korespondencji, wyciągów bankowych itp. Kontenery wciągane są po łagodnym podjeździe, natomiast sam pawilon jest monitorowany, co zapobiega włamaniom i jego dewastacji. Odpady w Systemie EKO AB to odpady w pełni uporządkowane, nie kojarzą się z bałaganem, brudem czy nieprzyjemnym zapachem. W praktyce każdy z tego systemu może skorzystać: recyklerzy, bo mają czyste surowce wtórne; bezrobotni, bo tworzą się nowe miejsca pracy; budżet państwa, bo nie będziemy płacić kar dobowych i z całą pewnością środowisko – system dedykowany jest wszystkim, którzy naprawdę chcą segregować odpady. Same plusy…

System EKO AB receptą na problemy śmieciowe?

Cena pawilonu zależy od wielkości zamówienia, standardu wykończenia, ogólnego poziomu cen i materiałów budowlanych. Ale nawet jeżeli koszty jednostkowe wyniosą ponad 100 tys. zł, to i tak nie są wysokie, ponieważ ekodomki wciąż są opłacalne. System EKO AB na większą skalę działa ponad trzy lata w Płocku i do tej pory wszystkie jego założenia się potwierdzają.
– Na wdrożenie Systemu EKO AB można pozyskać dotacje unijne, a dziś absorpcja środków unijnych na gospodarkę odpadami komunalnymi jest katastrofalnie niska. Komisja Europejska wysoko ocenia projekty, które tworzą dużą ilość nowych miejsc pracy i mają wysoką efektywność ekologiczną – zapewnia Bartoszkiewicz.
Doświadczenia płockie dowiodły, że wydatki samorządu na wdrożenie Systemu EKO AB są 8-10 razy mniejsze niż budowa spalarni, a opłata dla mieszkańca jest co najmniej dwukrotnie mniejsza. Także segregacja w systemie pozwala na uzyskanie surowców do produkcji energii odnawialnej, co w efekcie daje możliwość wyprodukowania kilkakrotnie więcej energii odnawialnej niż poprzez spalarnie. System wygenerować może także blisko 150-200 tys. nowych miejsc pracy – wynagrodzenie pracownika i utrzymanie miejsca pracy będzie możliwe dzięki opłatom za wywóz śmieci i sprzedaży surowców wtórnych.

Polska liderem w gospodarce odpadami

Choć projekt jest stosunkowo tani i efektywny, przez gminy jest pomijany. Pomysł może zostać jednak pod presją kar unijnych wreszcie zauważony, bo już 8 tys. pawilonów oddala od Polski kary dobowe. Jest tylko kilka warunków do spełnienia: w pierwszej kolejności należałoby przestać wydawać publiczne pieniądze na np. sortownie odpadów zmieszanych, które odzyskują 8 proc. surowców wtórnych (dane wg Ministerstwa Środowiska). Konieczne jest także wyeliminowanie biomasy z odpadów (aby zyskać doskonały surowiec do produkcji energii odnawialnej), pozyskiwanie najwyższej jakości surowców wtórnych, wdrażanie najnowszych technologii w recyklingu i oczywiście zaangażowanie dzieci i młodzieży w propagowanie selektywnej zbiórki odpadów. Bo system ekodomków to nowe spojrzenie na odpady – nie jako kłopot, lecz także jako źródło wysokiej jakości surowców wtórnych, napęd do rozwoju nowych technologii w recyklingu i produkcja surowców do wytwarzania energii odnawialnej.

Ekodomki EKO AB – osiedlowe sortownie zamiast śmietników, 4.4 out of 5 based on 8 ratings