14.08
2015

Prąd z odzysku nie boi się upałów!


Tegoroczne upalne lato przejdzie do historii polskiej branży energetycznej. Ograniczenia w dostawie prądu wywołują liczne pytania o jedną z podstawowych funkcji ZTPOK, czyli produkcji energii.

W kontekście dyskusji o tradycyjnych metodach produkcji energii elektrycznej warto zauważyć iż technologia termoutylizacji (przekształcania odpadów) zastosowana w bydgoskiej ekoelektrociepłowni zakłada pozyskanie 54 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Produkcja uniezależniona jest od zasobów naturalnych, tj. stanu rzek, poziomu wód gruntowych itp. oraz surowców naturalnych – ropy naftowej i węgla. Odbywa się bowiem w pełni z udziałem najbardziej powszechnego, najtańszego i zarazem najbardziej uciążliwego do zagospodarowania surowca, tj. odpadów komunalnych.

Bydgoska instalacja wykorzystuje technologię rusztową, obecnie najbardziej efektywną i wydajną. Podobnie jest w kilkuset miastach Unii Europejskiej. Metoda ta jest także najbezpieczniejsza oraz mniej energochłonna niż technologia plazmowa, w przypadku zastosowania której trzeba zapewnić dostawę dodatkowej energii, a nie ją odzyskiwać. Przypominamy iż ZTPOK w Bydgoszczy, obok produkcji energii elektrycznej, będzie także dostarczać ciepło do bydgoskich mieszkań. To kolejny aspekt funkcjonowania ZTPOK, który uniezależnia odbiorców od zasobów naturalnych.

Warto zauważyć, iż ekoelektrociepłownia w czasie codziennej eksploatacji produkuje do 8 razy więcej energii elektrycznej niż zużywa na własne potrzeby – informuje prezes ProNatury Konrad Mikołajski.

Jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła nazywane jest kogeneracją. W tym procesie udział biorą m.in. turbina parowa i generator prądu. Wykonane w ub. miesiącu połączenie turbiny z kotłem umożliwia przesyłanie pary na turbinę, która jest połączona z generatorem. Dzięki temu wytwarzana będzie energia elektryczna.

– Prace postępują w imponującym tempie. Obecny stan zaawansowania inwestycji to ok. 90%. Trwają ostatnie prace wykończeniowe. W dalszym ciągu trwa budowa dróg, chodników i placów, łączenie urządzeń technologicznych pomiędzy obiektami oraz prace elektryczne (m.in. instalacje oświetleniowe, układanie kabli). Kontynuowane są również prace technologiczne przy liniach oczyszczania spalin. Wkrótce gotowa będzie cała infrastruktura drogowa wraz z rampą najazdową i wiaduktem. Ukończone zostaną także wszelkie prace instalacyjne. Zbliżamy się zatem do końca budowy – wymienia Konrad Mikołajski.