11.11
2015

Pomagam wilkom. A Ty?


Wilk jest piękny, dziki i wolny. Jest charyzmatyczny, a jednocześnie delikatny i bardzo wrażliwy. Unika człowieka, bo człowiek niesie śmierć. W Polsce wilki chroni prawo. Mimo to wilki wciąż giną z rąk człowieka. Możesz odmienić ich los. Sprawdź, jak.

W Polsce żyje około 1000 wilków. Wbrew powszechnej opinii nie są one zagrożeniem dla człowieka. To człowiek coraz częściej stanowi zagrożenie dla wilków. Wilki umierają złapane we wnyki, zastrzelone podczas nielegalnych polowań, zabite tuż naszą granicą. Giną z powodu ludzkiej niechęci, strachu i chciwości.

Dziś Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, który możemy nazwać wilczą ostoją. To z naszego kraju wilki migrują na zachód od Odry, powracając na obszary, z których zniknęły. Jednak presja ze strony ludzi sprawia, że wilk wciąż wymaga szczególnej ochrony i Polska nie powinna w żaden sposób osłabiać statusu ochronnego tego gatunku. Coraz częściej pojawiają się głosy myśliwych, którzy apelują o przywrócenie polowań na wilki w Polsce.

wolf-164427_640

Człowiek wilkowi… człowiekiem

Wilki nie znają granic. Zwierzęta żyjące na granicy ze Słowacją, Białorusią, Litwą i Ukrainą, są narażone na polowania, które legalnie odbywają się u naszych sąsiadów. Tuż za granicami naszego kraju. Już niebawem rozpoczną się odstrzały wilków na Słowacji. Mimo listów otwartych do słowackich polityków, słowaccy myśliwi nadal mogą polować na te zwierzęta w bezpośredniej bliskości polskiej granicy.

Na odstrzały narażone będą watahy chronione w kilku karpackich parkach narodowych i w obszarach Natura 2000: Beskid Żywiecki, Babia Góra, Ostoja Popradzka, Ostoja Magurska i Ostoja Jaśliska. Jeśli zabite zostaną pary rodzicielskie w tych grupach, spowoduje to rozpad watah i rozproszenie ocalałych jej członków. Wpłynie to negatywnie na stan populacji wilka w naszych obszarach chronionych.

wolf-702820_640

Na ratunek wilkom

Na ratunek wilkom ruszyła organizacja ekologiczna WWF Polska i Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, które domagają się od słowackiego rządu wprowadzenia 23-kilometrowej strefy wolnej od polowań na wilki przy granicy z Polską. To punkt wyjścia w zapewnieniu bezpieczeństwa zwierzętom żyjącym w bezpośrednim sąsiedztwie Słowacji. A czy jest coś, co możemy zrobić, żeby pomóc wilkom żyjącym w sercu naszego kraju?

Wilki żyjące w Polsce mają wiele powodów, by obawiać się człowieka. Z jednej strony mamy konflikt hodowców z wilkami, które mogą powodować szkody w niewłaściwie zabezpieczonych stadach zwierząt. Z drugiej, rywalizację z myśliwymi traktującymi tego drapieżnika, jako gatunek, na który powinno się znów polować, bo „powoduje szkody w łowisku”.

Fundacja WWF Polska postanowiła poprawić wizerunek wilka w oczach Polaków i działać na rzecz zapobiegania sytuacjom konfliktowym między ludźmi a drapieżnikami. Ekolodzy edukują hodowców i przekazują im zestawy pastuchów elektrycznych zasilanych bateriami słonecznymi, które skutecznie zniechęcają wilki do polowania na owce, krowy, kozy i inne zwierzęta gospodarskie. Fundacja walczy także o ochronę wschodniej części Karpat, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. To jedna z najważniejszych ostoi wilków, rysi i niedźwiedzi. Na tym dziewiczym terenie żyją wszystkie duże drapieżniki, które można spotkać w Polsce.

wolf-635063_640

Jak Ty możesz pomóc wilkom?

  • włącz się w akcję „Zaadoptuj wilka”. Ale jak to? Można tak po prostu zaadoptować wilka? Tak, symbolicznie! Nie adoptujesz konkretnego zwierzęcia, ale wspierasz działania WWF Polska na rzecz ochrony krajowej populacji wilka. Zebrane w ten sposób środki posłużą na zakup kolejnych pastuchów elektrycznych dla hodowców oraz na prowadzenie badań i monitoringu wilków, ze szczególnym uwzględnieniem polskich Karpat. Kampanii towarzyszą także działania na rzecz poprawy wizerunku wilka w Polsce. Śledźcie fanpage WWF Polska i wypatrujcie ciekawostek z życia wilków.
  • podpisz apel na rzecz ocalenia Puszczy Karpackiej, siedliska wilków, rysi i niedźwiedzi i zachęć do tego znajomych (KLIK!). Dołącz do blisko 40 000 osób, które chcą uratować najstarsze, ponad stuletnie drzewa i utworzyć Turnicki Park Narodowy, chronioną ostoję dzikiej, karpackiej przyrody.

Miłość do przyrody nie jest dla niej pustym frazesem. Ratuje przyrodę zawsze, gdy nie śpi, pracując dla jednej z organizacji ekologicznych, i w czasie wolnym. Uwielbia odkrywanie piękna i złożoności natury, na nowo każdego dnia.