07.09
2015

Młodzież wierzy w OZE


W ogólnopolskim konkursie badawczym „Postaw na Słońce” realizowanym przez Fundację BOŚ wzięło udział 2000 uczniów, którzy zorganizowali blisko 100 konferencji na temat Odnawialnych Źródeł Energii i przygotowali projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla 400 domów jednorodzinnych. W ubiegłym roku 98 proc. Polaków deklarowało, że nie wie co kryje się pod pojęciem „Prosument”, dziś – po wejściu w życie ustawy o OZE, która wprowadza regulacje dotyczące przydomowych mikroinstalacji – wszystko zaczyna się zmieniać.

– Młodzi ludzie to nasza przyszłość. To właśnie od nich warto rozpocząć edukację na temat Odnawianych Źródeł Energii, fotowoltaiki, energii pochodzącej ze Słońca. To oni będą kiedyś podejmować decyzje dotyczące przydomowych instalacji, to oni będą mieć największy wpływ na nasze środowisko – mówi Barbara Lewicka – Kłoszewska, Ekolog i Wiceprezes Fundacji BOŚ, która koordynuje projekt „Postaw na Słońce” realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Dzięki zaangażowaniu młodych ludzi szczegółowe informacje o OZE i projekcie „Postaw na Słońce” dotarły do blisko 5000 osób z lokalnych społeczności. Młodzież zorganizowała w swoich miastach nie tylko konferencje, ale również happeningi. Łącznie rozwiesiła lub rozdała blisko 10 tys. plakatów i ulotek. W tym samym czasie trwała ogólnopolska kampania billboardowa, radiowa i PR-owa, ale to zaangażowanie młodych ludzi jest na wagę złota – podkreśla Barbara Lewicka – Kłoszewska.

landscape with solar panel

 

Kim jest Prosument?

Prosument to producent, konsument i sprzedawca energii elektrycznej w jednym. ­– Udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych staje się w Polsce coraz większy. Takie działania nie tylko chronią środowisko naturalne, ale przynoszą również wymierne oszczędności – podkreśla Barbara Lewicka – Kłoszewska. Trzeba pamiętać, że Odnawialne Źródła Energii to nie tylko fotowoltaika, choć warto pamiętać, że wykorzystanie energii słońca ma największy potencjał. Dlaczego? Ponieważ energia promieniowania słonecznego, która dociera do powierzchni Ziemi, przekracza energetyczne potrzeby świata 5 tysięcy razy. Już dziś, w państwach takich jak Niemcy, Hiszpania i Czechy, fotowoltaika rozwija się bardzo dynamicznie. Badanie TNS Global zrealizowane na zlecenie Fundacji BOŚ wykazało, że dziesiąty Polak nie wie, że już dziś może ubiegać się o środki publiczne na wspieranie instalacji fotowoltaicznych we własnym domu. – Od ubiegłego roku NFOŚiGW rozpoczął realizację programu „Prosument”. Ze środków publicznych mogą być finansowane inwestycje dotyczące mikroinstalacji OZE realizowane przez osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – mówi prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, przewodniczący zespołu Platformy Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej. Podjęcie decyzji o skorzystaniu np. z instalacji fotowoltaicznej przekłada się na konkretne kwoty. Polacy nie zawsze wiedzą, o jakich oszczędnościach mowa. Tymczasem z wyliczeń przygotowanych przez Ekspertów z Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej wynika, że czteroosobowe gospodarstwo domowe mogłoby – dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania – obniżyć rachunek za energię z 2475 zł (rocznie) do 275 zł.

Kinderzeichnung

 

Na czym polegały konkursy dla młodzieży?

W ramach konkursu badawczego „Postaw na słońce” uczniowie mieli przeprowadzać (z pomocą nauczyciela) analizy energetyczne budynków szkolnych i mieszkalnych, a następnie dobierać odpowiednie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Częścią konkursu było również prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych promujących korzyści związane z wykorzystaniem OZE nie tylko wśród swoich kolegów i koleżanek, ale również w środowisku lokalnym. Uczestnicy konkursu mogli korzystać z fachowego wsparcia przez cały okres trwania projektu, ponieważ Fundacja BOŚ udostępniła im specjalne kalkulatory, modele i inne szczegółowe materiały, które pomagały w realizacji zadań. Drugą częścią rywalizacji był konkurs filmowy, w którym trzeba było przygotować spot wyjaśniający pojęcie „Prosument”.
– W ramach naszej kampanii docieramy do tysięcy młodych ludzi w szkołach, którzy z wielkim entuzjazmem czerpią wiedzę na temat ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii. W naszym projekcie wzięło udział ponad 200 zespołów szkolnych, a mamy nadzieję, że do kolejnej edycji zgłosi się ich jeszcze więcej – mówi Barbara Lewicka – Kłoszewska z Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

 

 

Konkurs szkolny jest prowadzony równocześnie z ogólnopolską kampanią edukacyjną promującą Odnawialne Źródła Energii i wyjaśniającą co kryje się pod pojęciem „Prosument”.