UlicaEkologiczna.pl
Edukacja ekologicznaKlimatOchrona środowiskaPolitykaPozytywne inicjatywy

Włosi wprowadzają obowiązkowe lekcje o klimacie!

Gdy nieco ponad rok temu Greta Thunberg rozpoczęła swój samotny strajk pod szwedzkim parlamentem, z pewnością nie spodziewała się, że kilka miesięcy później na ulice na całym świecie wyjdą miliony jej rówieśników demonstrować w sprawie zmian klimatycznych. Naprzeciw potrzebom młodzieży zaczęły wychodzić również instytucje oświaty. 


Obowiązkowe lekcje o klimacie

Kilka dni temu minister edukacji we włoskim rządzie, Lorenzo Fioramonti, ogłosił, że począwszy od września 2020 roku program edukacji szkolnej zostanie wzbogacony o 33 godziny w ciągu roku, które w całości poświęcone będą na edukację o klimacie i zrównoważonym rozwoju. To pierwszy europejski kraj, który taką edukację uczynił obowiązkową.
Jak podkreśla Fioramonti, ambicją włoskiego Ministerstwa Edukacji jest takie przemodelowanie całego systemu kształcenia, aby w centrum programu edukacji szkolnej znalazły się problemy powstające na styku środowiska i społeczeństwa. We wrześniu tego roku postępowy minister zachęcał także uczniów i uczennice do czynnego udziału w akcji “Fridays for Future”, która polega na opuszczaniu lekcji na rzecz uczestniczenia w demonstracjach, które mają zmusić polityków i decydentów do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w kierunku przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
https://ulicaekologiczna.pl/klimat/naukowcy-dla-klimatu

Tymczasem w Polsce 

Jak się ma polski system edukacji formalnej do kwestii zmian klimatu? Mówiąc wprost – nijak. Spoglądając do podstawy programowej kształcenia ogólnego nie sposób pozbyć się wrażenia, że jej autorzy potraktowali najbardziej palące wyzwania współczesności po macoszemu. Zagadnienia związane z przyczynami i globalnymi skutkami zmian klimatu praktycznie nie pojawiają się w podstawie programowej, poza zakresem rozszerzonym geografii w szkole ponadpodstawowej. Oznacza to, że większość uczniów i uczennic o zmianach klimatu w polskiej szkole nie dowie się wcale. Pozostaje mieć nadzieję, że nie zabraknie mądrych nauczycieli, którzy zadadzą sobie trud poszerzenia zakresu podstawy programowej o kwestie zmian klimatu – tak ważne zarówno dla młodzieży, jak i dla przyszłości świata.
https://ulicaekologiczna.pl/akcje-spoleczne/mlodych-nadzieja-ratunek-dla-swiata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji