26.04
2019

W poszukiwaniu zielonego miasta – jak kształtować politykę ochrony drzew?


W dniu 17 maja br. w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się konferencja pn. W poszukiwaniu zielonego miasta – jak kształtować politykę ochrony drzew? Założeniem konferencji jest dyskusja nad brzmieniem dokumentu Polityka Ochrony Drzew, który przygotowuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Tematy poruszane na wydarzeniu dotyczyć będą korzyści płynących z obecności drzew w miastach, zwłaszcza drzew sędziwych, oraz zagrożeń przez nie powodowanych. Jednym z gości – prelegentów na konferencji będzie Philip van Wassenaer z Urban Forest Innovations, Inc., który przedstawi w jaki sposób zarządza się drzewami miejskimi w Kanadzie. Ponadto zaprezentowane zostaną standardy dotyczące właściwej pielęgnacji i przeglądów drzew oraz omówione zostaną praktyki z zakresu zarządzania drzewami w wybranych miastach w Polsce. Organizatorem wydarzenia oprócz Fundacji alter eko jest Zarząd Zieleni m. st. Warszawy.

Partnerami konferencji są: Fundacja EkoRozwoju i Instytut Drzewa.