11.10
2018

ZERO WASTE w drugiej edycji konkursu EduPak Polska


Ruszyła II edycja konkursu ekologiczno-edukacyjnego EduPak Polska. W tym roku pojawiło się w nim kilka nowości. Bez zmian zostało to, co najlepsze, czyli nauka poprzez kreatywną zabawę, wystawa wszystkich prac na targach Glass w Poznaniu i nagrody, które wybierają sobie sami uczestnicy.

14E21429-D288-43EF-8D7A-C4F4A6143029

Cel jest jeden ̶ zwiększenie świadomości w zakresie segregacji i recyklingu opakowań szklanych, poprzez poznanie i wdrożenie zasad Zero Waste. II edycja EduPak Polska skierowana jest do dzieci i młodzieży z Wielkopolski.

W tegorocznym konkursie do udziału zaproszeni zostali zarówno uczniowie wielkopolskich szkół ponadpodstawowych, jak i podstawowych (podzielonych na dwie grupy: klasy I-IV i V-VIII) oraz przedszkolaki. Każda z wymienionych grup otrzymała inne zadania konkursowe, dopasowane do wieku uczestników. Zadaniem przedszkolaków jest wykonanie rysunku odpowiadającego na pytanie: „do czego można ponownie wykorzystać opakowania szklane?” Młodsi uczniowie podstawówki (klasy I-IV) mają stworzyć plakat zachęcający do recyklingu szklanych butelek i słoików. Z kolei zadaniem starszych uczniów podstawówki (klasy V-VIII) jest zrobienie z opakowań szklanych praktycznych sprzętów/przedmiotów pokazujących ich drugie życie. Najstarsza grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych – mają nakręcić krótki film z wdrożenia zasad Zero Waste w domu lub szkole.

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie na fanpage EduPak Polska (www.facebook.com/edupakpolska/).

Tegoroczna tematyka konkursu została ukierunkowana na ideę Zero Waste. Jej istotą jest uświadomienie, że małe zmiany dokonywane na co dzień przez każdego z nas, w swoim otoczeniu, skutkują ograniczaniem odpadów w skali globalnej i optymalnym wykorzystaniem dostępnych zasobów. W ten sposób wszyscy realnie mogą troszczyć się o środowisko i przyszłość następnych pokoleń – w tym również uczestników tegorocznego konkursu.

„Konkurs się rozwija, a plany są wciąż ambitne. Cieszy nas stały progres, jednak nie byłby on możliwy bez naszych Partnerów, którymi są: Raben, Lidl Polska, Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP), Targi Glass, Rekopol i Ardagh Glass. Te firmy i organizacje troskę o środowisko mają nie tylko wpisaną w filozofię działania, ale też aktywnie ją wspierają. EduPak Polska to wyzwanie, które podejmowane jest przez coraz większą liczbę uczestników i to kolejny powód do zadowolenia. Sam konkurs ma być jedynie pretekstem do zajęć przybliżających proekologiczne działania. Naszym celem jest zmiana postaw i nawyków u dzieci i młodzieży, a włożony wysiłek chcemy uhonorować nagrodami, które laureaci sami sobie wybiorą” – informuje Barbara Maciałczyk z Friends of Glass Polska, organizatora konkursu.

Zgłoszenia przedszkoli i szkół do udziału w konkursie są przyjmowane do 15 października br., a prace należy przesyłać do 31 października br. Udział w konkursie jest bezpłatny, a wszelkie pytania są wyjaśniane przez koordynatorów konkursu pod mailem: kontakt@komucom.pl .

EduPak Polska to projekt realizowany przez Friends of Glass Polska, organizację non profit. Patronat honorowy sprawuje Prezydent Miasta Poznania, a merytorycznie nad całością czuwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Patronat medialny objęli: Telewizja Polska oddział w Poznaniu, Radio Poznań, biuletyn poznan.pl, portale: Ulica Ekologiczna.pl i Ekologia.pl oraz magazyny branżowe „Opakowanie” i „Hipoalergiczni”.

Friends of Glass to wpływowe europejskie forum, które wspiera i promuje prawo konsumenta do możliwości wyboru produktów spożywczych w opakowaniach szklanych. Skupia ono tych wszystkich, którzy wierzą, że szkło jest najlepszym wyborem dla zdrowia rodzin i środowiska. „Przyjaciele Szkła” zostali powołani w 2009 roku przez Europejską Federację Opakowań Szklanych (FEVE) w odpowiedzi na ogólnoeuropejskie badanie zlecone przez FEVE we wrześniu 2008 r. i przeprowadzone przez Instytut Badawczy InSites. Dołącz do nas na profilu: www.facebook.com/friendsofglasspolska